SJURS02J Reflektivní seminář praxe ŠJ II - jednooborový

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
NOW ( SJUPP02J Pedagogická praxe ŠJ II )
Studenti si zapisují tento kurz ve třetím semestru studia společně s pedagogickou praxí II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům reflektovat svou pedagogickou praxi. Na základě srovnání vlastní pedagogické zkušenosti s odbornou literaturou identifikovat své silné i slabé stránky. Vycházet se bude především z potřeb studentů pramenících z průběžných pedagogických praxí.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni: - reflektovat svou pedagogickou praxi a identifikovat v přípravě na výuku i vlastní výuce oblasti, ve kterých je prostor pro zlepšení. - plánovat výuku a realizovat ji - využívat metodologické poznatky v praxi - poskytovat a přijímat konstruktivní zpětnou vazbu
Osnova
  • 1. diskuze se spolužáky o tématech plynoucích z probíhající pedagogické praxe 1 2. praktické úvahy nad organizací výuky a řešení konkrétních situací
Výukové metody
reflexe, diskuse, osobní konzultace, praktické ukázky
Metody hodnocení
reflexivní deník • učitelské portfolio • sebehodnotící dokument aktivní účast při skupinových diskuzích
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/SJURS02J