F1141 Úvod do fyziky, seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Růžička (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F1141/01: St 14:00–15:50 F3,03015, N. Špačková
F1141/02: Po 16:00–17:50 F1,01014, M. Růžička, N. Špačková
F1141/03: St 12:00–13:50 F3,03015, N. Špačková
Předpoklady
zvládnutí předmětu fyzika v rozsahu učebnic pro gymnázia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět doplňuje přednášku Úvod do fyziky. Cílem předmětu je získat praktické zkušenosti s řešením fyzikálních problémů. Studenti si vystačí jen s jednoduchými matematickými znalostmi.
Po absolvování kurzu budou studenti schopni řešit fyzikální problémy s použitím základního matematického aparátu.
Osnova
 • 1. Převody jednotek SI, vektory
 • 2. Kinematika
 • 3. Síla a pohyb, Newtonovy zákony, druhy sil
 • 4. Práce, kinetická a potenciální energie, hybnost
 • 5. Pohyb po kružnici, rotace, rovnováha
 • 6. Hydrostatika a hydrodynamika
 • 7. Kmity a vlny
 • 8. Termodynamika a molekulová fyzika
 • 9. Elektrostatika, elektrické pole, napětí
 • 10. Elektrický proud, Ohmův zákon
 • 11. Magnetické pole, elektromagnetismus
 • 12. Optika
Literatura
 • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2003. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-266-X.
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK, Jearl WALKER a Petr DUB. Fyzika. Svazek 1. 2., přeprac. vyd. Brno: VUTIUM, c2013. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-4123-1.
 • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 5. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2014. ISBN 978-80-7196-438-4.
Výukové metody
Seminář s aktivní účastí studentů.
Metody hodnocení
Získání alespoň 50 % bodů z každé písemky. Účast alespoň 70 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2021.