F1141 Úvod do fyziky, seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (přednášející)
Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Klenovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Zelinka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F1141/01: St 16:00–17:50 F1,01014, S. Bernatová
F1141/02: Pá 10:00–11:50 F4,03017, J. Zelinka
F1141/03: Pá 12:00–13:50 F4,03017, S. Bernatová
Předpoklady
NOW ( F1140 Úvod do fyziky )
Zvládnutí předmětu fyzika v rozsahu učebnic pro gymnasia a přednáška Úvod do fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
K úspěšnému absolvování předmětu musí studenti být schopni
- vyjmenovat a vysvětlit základní metody, jichž fyzika užívá ke zkoumání okolního světa
- diskutovat současné představy o světě na základě fyzikálního výzkumu
- posoudit použitelnost jednotlivých metod v konkrétních případech hledání odpovědí na principiální problémy přírodních věd.
Osnova
  • 1. Co je to fyzika. Historie. Vztah k matematice a přírodním vědám. 2. Fyzikální poznávání. Pozorování, experiment, teorie, model. 3. Měření. Základní fyzikální veličiny, soustavy jednotek. Praktické měření. 4. Prostor, čas a pohyb. Kinematika. Dynamika. Speciální teorie relativity. 5. Síly v přírodě. Základní interakce. Pole. 6. Základní fyzikální konstanty. e,c,h... 7. Fyzikální zákony. Zákony zachování. 8. Řád a chaos. 9. Mikrosvět. Struktura hmoty. Částice. Kvantová fyzika. 10.Mezosvět. Plyny, kapaliny, pevné látky, granulární materiály. 11.Makrosvět. Vesmír.
Literatura
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by Bohumila Lencová - Jan Obdržálek - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. vii, s. 10. ISBN 80-7196-214-7. info
Výukové metody
Seminář s aktivní účastí studentů.
Metody hodnocení
Získání alespoň 50 % bodů z každé písemky.
Předvedení zadaných příkladů u tabule.
Účast alespoň 70 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021.