F1141 Úvod do fyziky, seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Klenovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Richard Štoudek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F1141/01: Čt 10:00–11:50 F1,01014
F1141/02: St 18:00–19:50 F3,03015
F1141/03: Út 11:00–12:50 F1,01014
Předpoklady
NOW ( F1140 Úvod do fyziky )
Zvládnutí předmětu fyzika v rozsahu učebnic pro gymnasia a přednáška Úvod do fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
K úspěšnému absolvování předmětu musí studenti být schopni
- vyjmenovat a vysvětlit základní metody, jichž fyzika užívá ke zkoumání okolního světa
- diskutovat současné představy o světě na základě fyzikálního výzkumu
- posoudit použitelnost jednotlivých metod v konkrétních případech hledání odpovědí na principiální problémy přírodních věd.
Osnova
  • 1. Co je to fyzika. Historie. Vztah k matematice a přírodním vědám. 2. Fyzikální poznávání. Pozorování, experiment, teorie, model. 3. Měření. Základní fyzikální veličiny, soustavy jednotek. Praktické měření. 4. Prostor, čas a pohyb. Kinematika. Dynamika. Speciální teorie relativity. 5. Síly v přírodě. Základní interakce. Pole. 6. Základní fyzikální konstanty. e,c,h... 7. Fyzikální zákony. Zákony zachování. 8. Řád a chaos. 9. Mikrosvět. Struktura hmoty. Částice. Kvantová fyzika. 10.Mezosvět. Plyny, kapaliny, pevné látky, granulární materiály. 11.Makrosvět. Vesmír.
Literatura
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by Bohumila Lencová - Jan Obdržálek - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. vii, s. 10. ISBN 80-7196-214-7. info
Výukové metody
Seminář s aktivní účastí studentů.
Metody hodnocení
Získání alespoň 50 % bodů z každé písemky.
Předvedení zadaných příkladů u tabule.
Účast alespoň 70 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021.