STLM0421c Lékařská mikrobiologie-cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2001
Rozsah
1/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Svatava Paterová (pomocník)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie I (2. ročník, letní semestr) - Praktická cvičení
 • Organizace výuky, bezpečnost práce v laboratoři.
 • Charakteristika původců infekčních nemocí, přehled diagnostických metod.
 • Jednoduché barvení (Lékařská mikrobiologie III. - Praktikum, Návody k praktickým cvičením, téma č. 1).
 • Mikroskopický průkaz bakterií, Gramovo barvení (téma č. 2).
 • Videoklip - Procházka mikrobiol. ústavem.
 • Kultivace bakterií, půdy pro kultivaci (téma č. 3).
 • Identifikace bakterií podle biochemické aktivity (téma č. 4).
 • Bližší určení mikrobů - opakování přímého průkazu bakterií (téma č. 5).
 • Výukové programy: a) preparáty barvené Gramem, b) identifikace bakterií
 • Účinky fyzikálních a chemických faktorů na mikroby (téma č. 6).
 • Videoklip - Desinfekční prostředky.
 • Stanovení citlivosti bakterií na antibiotika (téma č. 7).
 • Nepřímý průkaz mikrobů - Precipitace (téma č. 8).
 • Aglutinační reakce (téma č. 9).
 • Komplementfixační reakce (téma č. 10).
 • ELISA, ASLO a jiné serologické techniky (téma č. 11).
 • Odběry materiálu, průvodky (téma č. 25).
 • Mykologie (téma č. 21)
 • Základy anglické mikrobiologické terminologie
 • Opakování
 • Zápočty, náhradní praktika
Literatura
 • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. oprav. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 304 s. ISBN 80-210-0322-7. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 82 s. ISBN 80-210-1309-5. info
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
 • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
 • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996. 558 s. : i. info
 • GREENWOOD, David, Richard C. B. SLACK a John F. PEUTHERER. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. Translated by Jiří Schindler. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 686 s. ISBN 8071693650. info
 • Medical microbiology : A guide to microbioal infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer. 14th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1992. xvi, 827 s. ISBN 0-443-04256-X. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL a Viktor RUZICKA. Medical microbiology III. Instructions for practical courses. Brno: Vydavatelství MU, 1995. 93 s. ISBN 80-802-1011-8. info
 • Medical microbiology. Edited by Patrick R. Murray. 2nd ed. St. Louis: Mosby, 1994. x, 755 s. ISBN 0-8016-7634-7. info
Metody hodnocení
Povinnost navštěvovat praktická cvičení je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Výuka prvního semestru lékařské mikrobiologie (= čtvrtý semestr studia na LF) je zakončena zápočtem, výuka druhého semestru lékařské mikrobiologie (= pátý semestr studia na LF) je zakončen zápočtem (zde je předpokladem mj. úspěšné napsání zápočtového testu) a ústní rigorózní skouškou.
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 43183090 (přednosta ústavu - doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), ozahrad@med.muni.cz, telefon 43183099 (as. Zahradníček), woznic@med.muni.cz, telefon 43183097 (as. Woznicová), fruzic@med.muni.cz, telefon 43183099 (as. Růžička), telefon 43183093 (as. Ondrovčík), telefon 43183097 (as. Heroldová). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.