BFMT0151c Metodika tělesné výchovy I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Kateřina Šustrová, DiS. (cvičící), prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Rozvrh
St 11:05–12:35 tělocvična Poříčí 31, St 12:45–14:15 tělocvična Poříčí 31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu – cvičení, je praktické seznámení se základní metodikou rozvoje pohybových schopností a dovedností včetně jejich testování. Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude schopen v praktické výuce adekvátně využívat své teoretické znalosti o zákonitostech procesu výchovy a vzdělávání v interakci mezi učitelem, žákem, výchovně-vzdělávacím projektem a podmínkami vyučování. Bude schopen správně strukturovat výukovou jednotku tělesné výchovy, správně se na ni připravit a také objektivně evaluovat její výsledky. Ověří si v praxi schopnost porozumění a adekvátního používání názvosloví tělesných cvičení.
Osnova
  • Úvod do problematiky praktické výuky, seznámení s podmínkami pro udělení zápočtu, poučení o bezpečnosti v hodinách Metodiky tělesné výchovy. Adaptační kurz. Vstupní testy motorických schopností (Unifit) I, II. Vybrané metodiky rozvoje a testování svalové síly I, II. Vybrané metodiky rozvoje a testování rychlostních schopností I, II. Vybrané metodiky rozvoje a testování koordinačních schopností I, II. Vybrané metodiky rozvoje a testování ohebnostních schopností I, II. Názvosloví tělesných cvičení. Vyhodnocení testů motorických schopností, udělení zápočtů.
Literatura
  • DOVALIL, J. et al. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005, 2. vyd., 336 stran. (ISBN 80-7033-928-4)
  • APPELT, K., LIBRA, M.: Gymnastické názvosloví. Praha: Karolinum, 1998. 1. vyd. 88 s. (ISBN 80-7184-714-3)
  • HURYCHOVÁ, A., VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: MU, 1997. 71 s. (ISBN 80-210-1525-X)
  • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2002. 171 s.
  • APPELT, K. et al: Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989. 247 s. (ISBN 80-7033-011-2)
  • NOVÁČEK, V., MUŽÍK, V., KOPŘIVOVÁ, J.: Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. Brno: Masarykova Univerzita, 2001 (ISBN 80-210-2642-1)
  • VILÍMOVÁ, V.: Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, 2002. 103 s. (ISBN 80-7315-033-6)
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Aktivní účast.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.