RJ2MP_SLP1 Současná ruská literatura 1

Pedagogická fakulta
jaro 2012
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 13. 4. 11:00–12:20 učebna 56, Pá 20. 4. 11:00–12:20 učebna 7, Pá 27. 4. 11:00–12:20 učebna 56, Pá 4. 5. 11:00–12:20 učebna 7, Pá 11. 5. 11:00–12:20 učebna 56, Pá 18. 5. 11:00–12:20 učebna 7
Předpoklady
NOW ( RJ2MP_KCx2 Kontrola povinné četby 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by měli být studenti schopni rozumět základním uměleckým proudům a směrům ruské literatury první poloviny 20. století. Dále by měli být schopni pochopit a analyzovat díla nejvýraznějších ruských literárních osobností daného období.
Osnova
  • Přednáška se zaměřuje na vybrané kapitoly z ruské literatury. Zvláštní pozornost je věnována literatuře a kultuře dějinných přelomů a kataklyzmat, jež jsou začleňovány do širších evropských souvislostí. Úvodní hodiny přednášek zachycují literární tvorbu 20. a 30. let 20. století jako složitou síť protichůdných literárních tendencí, kdy se vedle literárních děl symbolizujících stagnaci rodily moderní umělecké formy, např. artefakty neorealismu (Zamjatin), magického realismu (Bulgakov) aj. Důraz je kladen na syntézu duchovních a estetických intencí ruského literárního procesu.
Literatura
    doporučená literatura
  • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 9788024612010. info
    neurčeno
  • RYČLOVÁ, Ivana. Ruské dilema : společenské zlo v kontextu osudů tvůrčích osobností Ruska. 1. vydání. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2006. 221 stran. ISBN 8073250632. info
  • SOVÁKOVÁ, Jana a Miroslav ZAHRÁDKA. Literaturnyje tečenija i ličnosti russkoj literatury XX veka. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 73 s. ISBN 80-7082-589-8. info
  • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
  • ZAHRÁDKA, M., Miloslav MIKULÁŠEK a Dušan ŽVÁČEK. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1984. 193 s. info
Výukové metody
V průběhu semestru četba povinné literatury, samostudium.
Metody hodnocení
ústní zápočet
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Ústní zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Student je povinnen zapsat si předmět Kontrola povinné četby 2.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.