BVCP0121p Potravinářská chemie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 11:30–14:00 A21/209, St 11:30–14:00 A21/107
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se s chemickou podstatou jednotlivých živin a dalších látek, vyskytujících se v potravinových surovinách živočišného i rostlinného původu a v potravinách a s jejich změnami během technologického zpracování a kulinářských úprav a rovněž s metodami chemické analýzy zejména instrumentálními a s jejich aplikaci při stanovení nutričních komponent a cizorodých látek v potravinách.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu je student schopen:
- popsat složení potravin a změny probíhající při jejich zpracování.
Osnova
 • Energetická hodnota potravin a její stanovení, aminokyseliny v potravinách - jejich chuťové a výživové vlastnosti, peptidy a bílkoviny v potravinách, tuky v potravinách, vybrané metody analýzy potravin.
Literatura
  doporučená literatura
 • VELÍŠEK, Jan a Jana HAJŠLOVÁ. Chemie potravin 1. Rozš. a přeprac. 3. vyd. Tábor: OSSIS, 2009. xxii, 580. ISBN 9788086659176. info
 • VELÍŠEK, Jan a Jana HAJŠLOVÁ. Chemie potravin 2. Rozš. a přeprac. vyd. 3. Tábor: OSSIS, 2009. xx, 623. ISBN 9788086659176. info
 • KUBÁŇ, Vlastimil a Petr KUBÁŇ. Analýza potravin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. 202 s. ISBN 9788073750367. info
  neurčeno
 • DOSTÁLOVÁ, Jana. Co se děje s potravinami při přípravě pokrmů. 1. vyd. Praha: Forsapi, 2008. 53 s. ISBN 9788090382084. info
 • PRUGAR, Jaroslav. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2008. 327 s. ISBN 9788086576282. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
průběžné online testy, 60 %
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BVCP0121p