aBFLT0655c Léčebná rehabilitace - Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/6/0. 60. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Bušinová (cvičící)
Mgr. Dagmar Janů (cvičící)
Mgr. Veronika Šlingrová (cvičící)
Mgr. Simona Šrubařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 3. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 4. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, St 10. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 11. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, St 17. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 18. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, St 24. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 25. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, St 31. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 1. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, St 7. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 8. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, St 14. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 15. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, St 21. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 22. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, St 28. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 29. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, St 5. 5. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, ...
Předpoklady
aBFGY051 Gynekologie && aBFLT0554c Reh. v psych., geriat.a ped.-c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The main objective of the course is basic theoretical and practical knowledge according to Kabat, Vojta, Mojžíšová, sensomotoric function. Sensomotorics. Kabath method – basic exercise. Vojta method – basic exercise. Mojžíšová method – basic exercise.
Výstupy z učení
Student will know when the subject is finished:
- practical basics of the method by Kabat, Vojta, Mojžíšové, Levit
- practical basics of sensory motors
Osnova
 • Basic theoretical and practical knowledge according to Kabat
 • Basic theoretical and practical knowledge according to Vojta
 • Basic theoretical and practical knowledge according to Mojžíšová
 • Basic theoretical and practical knowledge of sensomotoric function
 • Soft tissue techniques
 • Manipulative therapy according to Lewit
 • Kabath method – basic exercise
 • Vojta method – basic exercise
 • Mojžíšová method – basic exercise
Literatura
 • HNÍZDIL, J. aj. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha : Grada, 1996. 16 s. ISBN 80-7169-187-9
 • HROMÁDKOVÁ, J. a kol. Léčebná rehabilitace. 1. a 2. díl. 1. vyd. Jinočany : H a H, 1994. 392 s. ISBN 80-85787-69-5
 • GLENDAL. L. - KEY, P.T. Industrial Therapy. Missouri : Mosby-Year Book, Inc., 1995. 521 s. ISBN 0-8151-5046-6
 • 9. HALADOVÁ, E - NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 137 s. ISBN 80-7013-237-X
 • DYLEVSKÝ, I. - DRUKA, R. - MRÁZOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. Praha : Grada, 2002. 664 s. ISBN 80-7169-681-1
 • HALADOVÁ, Eva. Léčebná tělesná výchova : cvičení. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997. 134 s. ISBN 8070132361. info
Výukové metody
exercise
Metody hodnocení
theoretical and practical exam
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.