aBFLT0554c Léčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/6/0. 90. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dagmar Janů (cvičící)
PhDr. Kristýna Marková (cvičící)
Mgr. Alena Sedláková (cvičící)
Mgr. Veronika Šlingrová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 7:00–9:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 7:00–9:30 Katedra fyzioterapie a RHB
Předpoklady
aBFLT0453p LTV v chirurgii - před. && aBFLT0453c LTV v chirurgii- cvič
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The main objective of the course is clinical rehabilitation. Exercise therapy in children and seniors has specializet tasks. Exercise therapy in psychiatry has in the first aim the occupational therapy. Therefor the practice has importance of physiotherapy in acute state of the diseases and the practical teaching is in the about mentioned departments.
Výstupy z učení
Student will be able to use the following:
- physiotherapy in geriatrics (age and illness, examinations, surgical intervention in old age, preventive strategies in old age, gait and mobility disorders, nutrition and disorders in older age, delirant states, sleep disorders, pain and age, tolerance and pain management, and their prevention, cardiovascular disease, clinical manifestations of respiratory diseases and their treatment in geriatrics, the most frequent involvement of the digestive tract). Diseases of locomotive organs in older age, possibilities of their treatment by means of physical rehabilitation medicine. Neurological diseases of the elderly (CMP, Parkinson's syndrome, chronic neuropathies). Hearing disorders and vision in old age. Skin problems of higher age. Age demography, health status of the old population. Structure and organization of health and geriatric services
- pediatric physiotherapy (pediatric cardiology and rheumatology, childhood orthopedics - VDT, scoliosis, congenital malformations, vertebrogenic diseases, pediatric neurology - DMO, myopathy, peripheral paresis, pediatric traumatology + endocrinology - - physiotherapy in psychiatry
- physiotherapy in gynecology
- physiotherapy and hand surgery
- Physiotherapy in cardiology and respiratory function
Osnova
 • EXERCISE THERAPY PROGRAMME IN GERIATRICS
 • 1. Old age and disease, geriatric patient examination, physiotherapy in geriatrics, surgical intervention in old age, preventive strategies in old age, gait and mobility impairment, alimentation and its impairment in old age, delirious states, sleep impairment.
 • 2. Pain and old age, tolerance and pain management. Decubitus and its prevention. Most often cardiovascular system shows impairment in old age - hypertension, ischemic heart disease, arrhytmia, ischemic lower limbs disease. Respiratory system shows alteration in old age, clinical manifestation of respiratory diseases and its therapy in geriatrics. Most often gastro-intestinal tractus shows impairment in old age patients and medical rehabilitation therapy options. Nephrological and urological diseases are in old age as well as endocrinology in old age patients.
 • 3. Locomotor apparatus diseases are presented in old age, therapy options and physical procedures of clinical rehabilitation, neurological diseases of old age (arterial cerebral events, Parkinson syndrome, chronic neuropathy). Hearing and vision is impaired in old age, dermal problems in old age, old age demography, health condition of old age population. The students study structure and function of medical and geriatric service.
 • EXERCISE THERAPY PROGRAMME IN PEDIATRICS
 • 4. Exercise therapy program in child age – general problems, differences in exercise therapy program in children and adults, outline of diseases, when exercise therapy program is indicated; Exercise therapy program in diseases of child respiratory system - bronchitis, asthma, cystic fibrosis.
 • 5. Exercise therapy program in child cardiology and rheumatology; Exercise therapy program child orthopaedics – invalid posture, scoliosis, congenital defects, vertebrogenous diseases
 • 6. Exercise therapy program in child neurology – infantile cerebral palsy, myophaty, peripheral paresis; Exercise therapy program in childs traumatology and endocrinology - diabetes, obesity
 • EXERCISE THERAPY PROGRAMME IN PSYCHIATRY
 • EXERCISE THERAPY PROGRAMME IN GYNEKOLOGY
 • EXERCISE THERAPY PROGRAMME IN HAND SURGERY
 • EXERCISE THERAPY PROGRAMME IN CARDIOLOGY
 • EXERCISE THERAPY PROGRAMME AND RESPIRATORY FUNCTIONS
Literatura
 • DYLEVSKÝ, I. - DRUKA, R. - MRÁZOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. Praha : Grada, 2002. 664 s. ISBN 80-7169-681-1
 • 9. HALADOVÁ, E - NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 137 s. ISBN 80-7013-237-X
 • HROMÁDKOVÁ, J. a kol. Léčebná rehabilitace. 1. a 2. díl. 1. vyd. Jinočany : H a H, 1994. 392 s. ISBN 80-85787-69-5
 • HNÍZDIL, J. aj. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha : Grada, 1996. 16 s. ISBN 80-7169-187-9
 • GLENDAL. L. - KEY, P.T. Industrial Therapy. Missouri : Mosby-Year Book, Inc., 1995. 521 s. ISBN 0-8151-5046-6
 • HALADOVÁ, Eva. Léčebná tělesná výchova : cvičení. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997. 134 s. ISBN 8070132361. info
Výukové metody
exercise
Metody hodnocení
theoretical and practical exam
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/aBFLT0554c