VPLn8822 Odborná analytická praxe 1

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
0/10/120. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blanka Plasová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VPLn8822/01: So 26. 2. 15:00–18:40 U35, So 19. 3. 9:00–14:40 U35, J. Horňáček, B. Plasová, I. Zelenková
VPLn8822/02: So 26. 2. 15:00–18:40 U34, So 19. 3. 9:00–14:40 U34, J. Horňáček, B. Plasová, I. Zelenková
VPLn8822/03: So 26. 2. 15:00–18:40 U43, So 19. 3. 9:00–14:40 U43
VPLn8822/04: So 26. 2. 15:00–18:40 U41, So 19. 3. 9:00–14:40 U41
Předpoklady
! VPL822 Analytická praxe && ! NOWANY ( VPL822 Analytická praxe , VPLn8825 Analytická praxe 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: - Zprostředkovat motivovaným a talentovaným studentům praktické zkušenosti v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů ve vybraných zaměstnavatelských organizací.
- Poskytnout studentům zpětnou vazbu v rámci získávání prvních praktických pracovních zkušeností na odborných profesních pozicích.
- Poskytnout studentům metodickou podporu při a propojování praktických problémů/témat s teoretickými poznatky.
- Umožnit bezprostřední návaznost teoretické a metodické přípravy diplomové práce studenta s řešením praktických problémů v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů ve vybraných zaměstnavatelských organizacích, které využije při přípravě a tvorbě empirické části diplomové práce.
- Poskytnout zaměstnavatelským organizacím prostor pro rozvoj a praktickou přípravu vybraných studentů pro jejich budoucí kariéry v rámci daných organizacích.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- aplikovat doposud získané teoretické poznatky z oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů v praktických situacích v organizacích
- identifikovat a analyzovat podmínky výkonu personální práce a praktické problémy současné praxe rozvoje a řízení lidských zdrojů v organizacích, a kriticky je reflektovat s ohledem na jejich teoretické vysvětlení
- orientovat se v manažerských rolích a úlohách personálních útvarů v organizacích, reflektovat je a v budoucnu je zvládnout
- navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu organizačního výzkumu;
- naplánovat sběr dat v organizacích, identifikovat, reflektovat a řešit případné potíže při sběru dat;
- prezentovat a argumentovat své návrhy, přijímat a dávat zpětnou vazbu
Osnova
 • 1) Výběr organizace
 • 2) Uzavření smlouvy
 • 3) Výkon praxe
 • 4) Aktivní účast na seminářích
 • 5) Zpracování pracovních listů a výzkumného protokolu
 • 6) Odevzdání výkazu a hodnocení od školitele
 • Témata seminářů: - Úloha personálního útvaru v organizaci
 • - Nábor a výběr zaměstnanců
 • - Benefity v organizaci
 • - Vzdělávání a rozvoj
 • - Konflikt v organizaci a jeho řešení
 • - Organizační výzkum
Literatura
  doporučená literatura
 • Lubasová A., 2001. Personální analýza, plánování a strategie: čítanka pro kurz magisterského kombinovaného studia. Brno: MUNI.
 • JONES, G.R. 1988/2013. Organizational Theory, Design and Change. Harlow: Pearson Education Limited. 7th Edition.
 • Kubr, M. Poradenství pro podnikatele a manažery. Ženeva: ILO, 1986
 • The SAGE handbook of organizational research methods. Edited by David A. Buchanan - Alan Bryman. Los Angeles: SAGE, 2009, xxxvi, 738. ISBN 9781446200643. info
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé : strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně: MotivPress, 2007, xi, 376. ISBN 9788025406984. info
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8. info
 • ARMSTRONG, Michael Stuart. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. info
Výukové metody
stáž; skupinová diskuse a reflexe zkušeností; nácvik modelových situací; individuální konzultace; písemná reflexe vybraných témat;
Metody hodnocení
výkaz o vykonané praxi,
přijetí pracovních listů na témata skupinových setkání,
slovní hodnocení výkonu studentů na praxi ze strany školitelů v organizaci
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.