bp2106 Kultura projevu a komunikace

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Adam Blažej, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2106/01: St 12:00–13:40 Virtuální místnost, A. Blažej
bp2106/02: Čt 10:00–11:40 Virtuální místnost, A. Blažej
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se současnými přístupy ve studiu lidské komunikace a především aplikace těchto přístupů na problematiku práce bezpečnostních složek a na konkrétní zkušenost studentů. Těžištěm kurzu bude především diskuse a praktická cvičení.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měli být studenti schopni analyzovat komunikační situace, kterých se účastní a reflektovat svou roli v jejich utváření.
Osnova
 • Oblasti lidské komunikace a jejich specifika
 • Modely komunikace, transakční model komunikace a jeho složky
 • Principy komunikace
 • Neverbální komunikace
 • Komunikační kompetence – asertivita, komunikace v zátěžových situacích, zvládání konfliktu
 • Komunikace ve skupině – vedení, spolupráce ve skupině, soudržnost skupiny, rozhodování ve skupině
Literatura
 • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace : 6. vydání. Translated by Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 502 s. ISBN 9788024720180. info
 • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Translated by Milan Bartůšek - Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 420 s. ISBN 8071699888. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000, 264 s. ISBN 80-7178-291-2. info
 • WATZLAWICK, Paul. Všechno dobré je k něčemu zlé, aneb, Řešení paní Hekate. Translated by Zbyněk Vybíral, Illustrated by Miroslav Huptych. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1995, 103 s. ISBN 80-901773-5-2. info
Výukové metody
přednáška, týmová diskuse, týmová praxe.
Metody hodnocení
individuální nebo skupinový výstup – 1 x za semestr; analýza výstupu podle videa, zpětná vazba 3 x za semestr; závěrečná esej.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp2106