Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie
Zaměření Zoologie
1. rok studia
Jarní semestr

Povinné předměty
zkusit zobrazit ve verzi pro tisk (formát výstupu je experimentální)
PřF:Bi2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin

 [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

PřF:Bi2030c Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení
 [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

PřF:Bi2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců
 [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

PřF:Bi2090c Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení
 [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

PřF:Bi2130 Terénní cvičení k systematické botanice
 [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

PřF:Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie
 [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje

Další aplikace