česky | in English

Změnit fakultu
Přírodovědecká fakulta
Změnit období
−1 | podzim 2017 | +1
Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Magisterské obory
Ekologická a evoluční biologie

Obor Zoologie

1. rok magisterského studia (= 4. rok celkově)
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi6340 Ekologie společenstev a makroekologie
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 10:00–11:50 A32-329, M. Chytrý
   • PřF:Bi7802 Zoologický seminář III.
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 13:00–14:50 A11/306, J. Sychra, M. Horsák, S. Pekár
   • PřF:Bi7831 Diplomová práce ze zoologie I.
     práce, A. Bardůnek Valigurová, T. Bartonička, J. Bryja, M. Dávidová, I. Dyková, I. Foitová, M. Gelnar, L. Gvoždík, V. Gvoždík, J. Helešic, Z. Hiadlovská, I. Hodová, M. Horsák, P. Hořín, M. Kašný, A. Konečný, B. Koubková, M. Macholán, M. Ondračková, P. Pařil, S. Pekár, I. Přikrylová, Z. Řehák, E. Řehulková, J. Schenková, J. Schlaghamerský, A. Vetešníková Šimková, M. Zhai, J. Zukal
   • PřF:Bi8150 Evoluční biologie
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 16:00–18:50 A11/305, M. Macholán
   • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 7:00–8:50 A11/132, J. Literák
   • PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška
     M. Barotová, Š. Bilová, E. Čoupková, D. Dlabolová, K. Kováčová, H. Němcová, E. Složilová, A. Suchomelová-Polomska
  • Povinně volitelné předměty
    
   Studenti povinně volí seminář dle zaměření diplomové práce.
   V průběhu magisterského studia musí studenti absolvovat alespoň jeden z předmětů Bi7350 a Bi6050 (ten běží v jarním semestru); v akademickém roce 2018/2019 nebude Bi7350 vypsán, takže pro studenty posledního ročníku, kteří tuto povinnost dosud nemají splněnu, je v daném roce jedinou alternativou zápis Bi6050.
   • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
   • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
   • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/333, M. Gelnar, M. Kašný
   • PřF:Bi7350 Statistical Dynamics of Macroecology
     J. Nekola
    Předmět Bi7350 může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.
   • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis volitelných předmětů v rozsahu nejméně 11 kreditů. Studenti si vybírají i z nabídky "Další volitelné předměty" na konci tohoto studijního plánu.
   • PřF:Bi7980 Aplikovaná entomologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7980 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi8060 Behaviorální ekologie
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 14:00–15:50 A31-238, J. Zukal
   • PřF:Bi8763 Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 8:00–11:50 A36-223, J. Schlaghamerský
    Předmět Bi8763 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi7900 Genetické metody v zoologii
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8803 Zoologický seminář IV.
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8832 Diplomová práce ze zoologie II.
     A. Bardůnek Valigurová, T. Bartonička, J. Bojková, J. Bryja, M. Dávidová, I. Dyková, I. Foitová, M. Gelnar, J. Helešic, M. Horsák, A. Konečný, B. Koubková, M. Macholán, M. Ondračková, P. Pařil, S. Pekár, I. Přikrylová, Z. Řehák, E. Řehulková, J. Schenková, J. Schlaghamerský, M. Vanhove, A. Vetešníková Šimková, S. Zahrádková, M. Zhai, J. Zukal
  • Povinně volitelné předměty
    
   Studenti povinně volí seminář dle zaměření své diplomové práce a jeden z předmětů Bi0260, Bi7540, Bi7920 a Bi8300.
   V průběhu magisterského studia musí studenti absolvovat alespoň jeden z předmětů Bi6050 a Bi7350 (ten běží v podzimním semestru; v akademickém roce 2018/2019 nebude vypsán, takže pro studenty posledního ročníku, kteří tuto povinnost dosud nemají splněnu, je v daném roce jedinou alternativou zápis Bi6050).
   • PřF:Bi0260 Taxonomie, fylogenetika a zoologická nomenklatura
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
   • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
   • PřF:Bi6050 Introduction to Biostatistics in English
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/333, M. Gelnar, M. Kašný
   • PřF:Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
   • PřF:Bi7920 Zpracování biologických dat
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8300 Příroda ve čtvrtohorách
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis volitelných předmětů v rozsahu nejméně 11 kreditů. Studenti si vybírají i z nabídky "Další volitelné předměty" na konci tohoto studijního plánu.
   • PřF:Bi6540 Vegetace ČR
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7150 Mechanismy mikroevoluce
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8160 Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8762 je vypisován v jarním semestru lichých let. Aby byl předmět otevřen, je nutná registrace nejméně 5 studentů (v období pro registraci).
2. rok magisterského studia (= 5. rok celkově)
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi0999 Molekulární ekologie
     J. Bryja, A. Konečný, M. Macholán
   • PřF:Bi7680 Populační ekologie živočichů
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 12:00–15:50 A32-329, Po 16:00–16:50 A36-223, S. Pekár
   • PřF:Bi9804 Zoologický seminář V.
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 13:00–14:50 A11/306, J. Sychra, M. Horsák, S. Pekár
    Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve třetím a dalších letech magisterského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
   • PřF:Bi9833 Diplomová práce ze zoologie III.
     práce, A. Bardůnek Valigurová, T. Bartonička, J. Bojková, J. Bryja, M. Dávidová, I. Dyková, I. Foitová, M. Gelnar, J. Helešic, Z. Hiadlovská, I. Hodová, M. Horsák, A. Konečný, M. Macholán, M. Ondračková, P. Pařil, S. Pekár, I. Přikrylová, Z. Řehák, E. Řehulková, J. Schenková, J. Schlaghamerský, A. Vetešníková Šimková, M. Zhai, J. Zukal
   • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 7:00–8:50 A11/132, J. Literák
  • Povinně volitelné předměty
    
   Studenti povinně volí dle zaměření seminář a jeden z dvojice předmětů Bi7870 a Bi9180.
   Povinná volba semináře platí i pro studenty prodlužující studium (ve třetím a dalších letech magisterského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
   V průběhu magisterského studia musí studenti absolvovat alespoň jeden z předmětů Bi7350 a Bi6050 (ten běží v jarním semestru); v akademickém roce 2018/2019 nebude Bi7350 vypsán, takže pro studenty posledního ročníku, kteří tuto povinnost dosud nemají splněnu, je v daném roce jedinou alternativou zápis Bi6050.
   • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
   • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
   • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/333, M. Gelnar, M. Kašný
   • PřF:Bi7350 Statistical Dynamics of Macroecology
     J. Nekola
    Předmět Bi7350 může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.
   • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
   • PřF:Bi7870 Evoluce bezobratlých pro pokročilé
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 12:00–13:50 A36-223, M. Horsák
   • PřF:Bi9180 Evoluce obratlovců pro pokročilé
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 14:00–15:50 A32-329, A. Konečný
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis volitelných předmětů v rozsahu nejméně 3 kreditů. Studenti si vybírají i z nabídky "Další volitelné předměty", která je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu.
   • PřF:Bi5980 Statistické hodnocení biodiverzity
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 9:00–10:50 COMPK6,609, L. Dušek, J. Jarkovský
   • PřF:Bi7560 Úvod do R
     V. Syrovátka
    Bi7560/01 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 12:00–13:50 A9-316, V. Syrovátka
    Bi7560/02 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 11:00–12:50 A9-316, V. Syrovátka
   • PřF:Bi7980 Aplikovaná entomologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7980 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi8763 Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 8:00–11:50 A36-223, J. Schlaghamerský
    Předmět Bi8763 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
   • PřF:Bi8770 Determinační cvičení z obratlovců ČR
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 16:00–19:50 A36-225, T. Bartonička, J. Sychra
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi0187 Magisterská státní závěrečná zkouška ze Systematické zoologie a ekologie
     
   • PřF:Bi0805 Zoologický seminář VI.
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve třetím a dalších letech magisterského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
   • PřF:Bi0834 Diplomová práce ze zoologie IV.
     J. Helešic, T. Bartonička, J. Bryja, I. Dyková, L. Gvoždík, I. Hodová, P. Hořín, K. Janotová, M. Macholán
  • Povinně volitelné předměty
    
   Seminář studenti volí podle zaměření své diplomové práce.
   Povinná volba semináře platí i pro studenty prodlužující studium (ve třetím a dalších letech magisterského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
   V průběhu magisterského studia musí studenti absolvovat alespoň jeden z předmětů Bi6050 a Bi7350 (ten běží v podzimním semestru; v akademickém roce 2018/2019 nebude vypsán, takže pro studenty posledního ročníku, kteří tuto povinnost dosud nemají splněnu, je v daném roce jedinou alternativou zápis Bi6050).
   • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
   • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
   • PřF:Bi6050 Introduction to Biostatistics in English
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/333, M. Gelnar, M. Kašný
   • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis volitelných předmětů v rozsahu nejméně 6 kreditů. Studenti si vybírají z nabídky "Další volitelné předměty" viz níže.
Další volitelné předměty (pro oba ročníky)
 • Podzimní semestr
  • Každoročně vypsané
   • PřF:Bi3110 Vědecká prezentace v botanice a zoologii
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 9:00–10:50 A31-238, V. Grulich, E. Řehulková
   • PřF:Bi3130 Srovnávací morfologie obratlovců
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 18:00–19:50 A31-238, T. Bartonička, A. Konečný
   • PřF:Bi4070 Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii
     D. Kadlec
   • PřF:Bi4170 Optické kontrastní a zobrazovací metody
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi5580 Obecná ekotoxikologie
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 9:00–10:50 A29/252-RCX1, L. Bláha
   • PřF:Bi7004 Evoluční ekologie
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 9:00–10:50 A31-238, A. Vetešníková Šimková
   • PřF:Bi7070 Fyziologie buněčných systémů
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 12:00–13:50 BFU, A. Kozubík, J. Hofmanová, J. Vondráček, V. Bryja, K. Souček
   • PřF:Bi7112 Ochrana živočišných druhů
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 12:00–13:50 A32-329, P. Pařil, J. Sychra
   • PřF:Bi7520 Ekotoxikologie vodních ekosystémů
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 12:00–13:50 A29/252-RCX1, K. Hilscherová, B. Maršálek, K. Brabec
   • PřF:Bi7520c Ekotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení
     K. Hilscherová, B. Maršálek, J. Novák, K. Brabec
   • PřF:Bi7770 Metodologie molekulární taxonomie a fylogeneze hmyzu
     A. Tóthová
   • PřF:Bi7960 Fauna obratlovců ČR
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 12:00–13:50 A32-329, Z. Řehák
   • PřF:Bi8054 Arachnologický seminář
     S. Pekár
   • PřF:Bi8600 Vícerozměrné metody
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 12:00–14:50 A29/347-RCX2, J. Jarkovský, E. Budinská, D. Haruštiaková, E. Koriťáková
   • PřF:Bi9950 Úvod do bioetiky
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 15:00–16:50 A22/116 aula, R. Veselská
  • Vypisováno v sudých letech
   • PřF:Bi4061 Biogeografie pro zoology
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7872 Biologie parazitických protozoí
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7872c Biologie parazitických protozoí - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8056 Základy rybářství
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8175 Ekologie rašelinišť
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8179 Ekologie rašelinišť - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9170 Mammaliologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:bi9474 Molekulární a buněčné interakce parazita a hostitele
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9480 Imunologie parazitóz
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7253 Ekologie ptáků
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7630 Srovnávací fyziologie bezobratlých
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7684 Vybrané kapitoly z říční ekologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8190 Vizualizace biologických dat
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9009 Geografické informační systémy v botanice a zoologii II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Vypisováno v lichých letech
   • PřF:Bi4099 Srovnávací fyziologie obratlovců
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 14:00–15:50 A11/333, J. Pacherník, M. Vácha
   • PřF:Bi7874 Biologie parazitických helmintů
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 10:00–11:50 A31-238, M. Kašný
   • PřF:Bi7874c Biologie parazitických helmintů - cvičení
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 12:00–13:50 A36-223, M. Kašný
   • PřF:Bi8055 Arachnologie
     S. Pekár
   • PřF:Bi8085 Chiropterologie
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 14:00–15:50 A31-238, Z. Řehák, J. Zukal, T. Bartonička
   • PřF:Bi8185 Ekologie lesa
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 14:00–15:50 A32-329, J. Roleček
   • PřF:Bi9140 Herpetologie
     L. Gvoždík
   • PřF:Bi9790 Entomologie pro pokročilé
     I. Malenovský
   • PřF:Bi9980 Chráněná území střední Evropy
     Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 8:00–9:50 A32-329, P. Novák
   • PřF:ENV014 Stabilita a chaos v ekologii (ekologická stabilita)
     P. Rotter
   • PřF:Bi7683 Vybrané kapitoly z ekologie stojatých vod
     J. Bojková, Vrba
 • Jarní semestr
  • Každoročně vypsané
   • PřF:Bi0055 Terénní cvičení z entomologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi3010 Elektronová mikroskopie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi5180 Genetika kvantitativních znaků
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi6370 Základy humánní parazitologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7111 Terénní exkurze k environmentálním problémům
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7113 Management ohrožených ekosystémů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8054 Arachnologický seminář
     S. Pekár
   • PřF:Bi8057 Terénní cvičení ze zoologie pro pokročilé
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8130 Etologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9008 Terénní cvičení z malakozoologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9529 Metody terénní fykologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C8545 Vývojová biologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C8580 Analýza rizik
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Vypisované v lichých letech
   • PřF:Bi5613 Evoluce a ekologie parazitů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7007 Bioindikace a hodnocení ekologického stavu povrchových vod
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7550 Analýza dat v ekologii společenstev v programu R
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7921 Pokročilé zpracování biologických dat
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8040 Znečišťování vod a ekologie technických zásahů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8065 Biologie parazitických členovců
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8065c Biologie parazitických členovců - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8075 Lékařská parazitologie a diagnostika
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8075c Lékařská parazitologie a diagnostika - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8095 Ekologie moří a oceánobiologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8095c Ekologie moří a oceánobiologie - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Predmet Bi8095c je pripravovan ve spolupraci s UK Praha nebo UP Olomouc. Jde o financne hrazeny kurz, na nejz oddeleni neprispiva. Za zapocet ziskany u poradajici univerzity jsou studentovi pripsany 3 kredity. Kurz trva 2 az 3 tydny.
   • PřF:Bi8780 Systém a fylogeneze hmyzu
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8882 Chráněná území ČR 2
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9160 Ichtyologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Vypisované v sudých letech
   • PřF:Bi0270 Ornitologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi0280 Patologie parazitóz
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8008 Malakozoologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8009 Ekosystém tropického pralesa
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8045 Čistírenství a vodárenství
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8165 Ekologie mokřadů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8169 Ekologie mokřadů - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8750 Vybrané kapitoly z krustaceologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8881 Chráněná území ČR 1
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 11. 2018 05:18, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému