Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie
Zaměření Zoologie
3. rok studia
Jarní semestr

Povinné předměty
zkusit zobrazit ve verzi pro tisk (formát výstupu je experimentální)

 • PřF:Bi6083 Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie
   
 • PřF:Bi6365 Bakalářská práce ze zoologie II.
   J. Helešic, A. Bardůnek Valigurová, J. Bojková, I. Hodová, L. Petráková, E. Řehulková, J. Sychra, J. Zukal
 • PřF:Bi6801 Zoologický seminář II
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
 • Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje

  Další aplikace