FF FNPGkV Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

  • získání 40 kreditů za povinné předměty.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGMK001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 18/0/06 Z P
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 Z P
FF:PGMK007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 18/0/06 Z P
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 Z P
FF:PGMK006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 18/0/06 P P
12 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 Z P
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 P P
12 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- - P
0 kreditů