FF FBFAVkCZV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Doporučený průchod studijním plánem

Podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBKa010Úvod do studia filmu R. Kokešzk 4/0/05 --
FF:FAVBKa060Dějiny světové kinematografie I R. Kokešzk 2/0/05 --
FF:FAVBKa080Rozbor filmového stylu R. Kokešzk 0/2/05 --
FF:FAVKh006Česká nová vlna Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
20 kreditů

Jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBKa090Rozbor filmového vyprávění R. Kokešzk 0/2/05 --
FF:FAVBKa070Dějiny světové kinematografie II J. Blažejovskýzk 2/0/05 --
FF:FAVBKa100Úvod do metodologie historického výzkumu Š. Jelínek Gmiterkovázk 0/2/05 --
FF:FAVKh007Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
20 kreditů