FAVBKa100 Úvod do metodologie historického výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 17. 10. 9:00–12:40 C34, So 28. 11. 9:00–12:40 C34
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Kurz je nutno absolvovat v 1. ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod do metodologie a praxe historického výzkumu.
Klíčové zdroje a instituce.
Základy práce s literaturou a prameny.
Součást soustavy metodologických předmětů zaměřených na systematickou přípravu k samostatné badatelské činnosti a k realizaci bakalářského projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Pracovat s citacemi a parafrázemi
Orientovat se v klíčových průmyslových a archivních institucích českého filmového a audiovizuálního průmyslu.
Využívat archivních institucí a zdrojů.
Pracovat s elektronickými databázemi
Provádět filmografickou, bibliografickou a faktografickou rešerši.
Ovládat náležitosti zvukového záznamu a jeho využití při vlastním výzkumu
Osnova
 • Přednáška představí čtyři hlavní tematické okruhy:
 • - Formální pravidla a citace
 • - Sekundární literatura a databáze
 • - Archivní výzkum
 • - Orální historie a práce se zvukovým záznamem.
 • Součástí předmětu je exkurze do Národního filmového archivu a Národního archivu.
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/prvodce-databzemi-pro-studenty-stavu-filmu-a-audiovizuln-kultury
 • http://library.muni.cz/ezdroje/
 • http://www.nfa.cz/
 • VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku : teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. 293 s. ISBN 9788072851454. info
 • DAVID, Ivan. Filmové právo : autorskoprávní perspektiva. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2015. 239 stran. ISBN 9788090608900. info
  doporučená literatura
 • STORCHOVÁ, Lucie. Koncepty a dějiny : proměny pojmů v současné historické vědě. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 stran. ISBN 9788087271872. info
Výukové metody
Přednáška se 4 tematickými bloky a jedna exkurze.
Metody hodnocení
Účast na semináři a exkurzi je pro zapsané studenty povinná.
Studenti následně vypracují čtyři samostatné rešeršní úkoly.
Informace učitele
Dále viz studijní materiály.
For further details see study materials.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/FAVBKa100