FSS MVEB81 International Relations and Energy Security
Name in Czech: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
master's full-time, completion only
Included in the programme: FSS N-MVEB International Relations and Energy Security

Introductory information / Instructions

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost celkově 120 ECTS. Z toho minimálně 40 ECTS za povinné předměty, 14 ECTS za diplomovou práci a 66 ECTS za povinně volitelné předměty.

Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci, přičemž získané 4 ECTS se jim započítávají do 120 programových ECTS.

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky pro studenty je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Vedle vypsaných povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty.

Katedra doporučuje studentům, kteří nejsou absolventy bakalářského stupně programu MV nebo EVS na FSS MU, aby za účelem srovnání objemu vědomostí navštěvovali (formou náslechu) odpovídající předměty bakalářského stupně. Další možností rozšíření znalostí je forma CŽV. Jedná se především o předměty MVZ102 Dějiny MV, MVZ105 Teorie MV a MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku. Konzultace o výběru nejvhodnějších předmětů poskytne studijní konzultant programu. Režim programu CŽV včetně návodu jak postupovat je uveden na webových stránkách fakulty.

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MEB409Diploma Seminar B. Dančákz 0/2/014 4P
14 credits

Compulsory courses

MEB401 nebo MEB427 nebo MEBn4001

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MEBn4001Security: Theories and Methodology P. Ocelíkzk 1/1/08 1P
FSS:MEB401 -- 0/0- 1P
FSS:MEB427 -- 0/0- 1P
8 credits

MEB428 nebo MEBn4004 nebo MEB402

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MEBn4004Energy Policy of the European Union F. Černochzk 2/0/08 3P
FSS:MEB402 -- 0/0- 3P
FSS:MEB428 -- 0/0- 3P
8 credits

MEB429 nebo MEBn4002

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MEBn4002Energy Security and Geopolitics B. Dančákzk 1/1/08 2Z
FSS:MEB429 -- 0/0- 2Z
8 credits

MEB430 nebo MEBn4005

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MEBn4005Energy Security of the Czech Republic T. Vlčekzk 2/0/08 4Z
FSS:MEB430 -- 0/0- 4Z
8 credits

MEB431 nebo MEBn4003

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MEBn4003Social Science Methodology J. Osičkazk 1/1/08 2P
FSS:MEB431 -- 0/0- 2P
8 credits

Selective courses

Blok 1 - povinně volitelné předměty v češtině

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MVZn5013Selected Issues of History of International Relations in the 20th and 21st Century Z. Křížz 1/1/04 1-
FSS:MVZn5028Qualitative Methodology in IR Research M. Kořanzk 0/0/06 --
FSS:MVZn5069Military alliances in international relations Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MEBn5016Technical and Economical Aspects of Energy I J. Osičkazk 1/1/05 1-
FSS:MEBn5021Selected research methods in international relations B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5025External dimension of the EU Energy Policy B. Dančákzk 1/1/05 4-
FSS:MEBn5026Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects J. Osičkaz 2/0/01 --
FSS:MEBn5032CEE-Russia Energy Relations T. Vlčekzk 1/1/05 2-
FSS:MEBn5902Energy in the Czech Republic: Internship J. Osičkaz 0/2/03 --
FSS:CZVKES400 -- 0/0- --
FSS:EVSn5040Educational and Research Policy P. Fialazk 1/1/06 --
FSS:EVSn5050EU and Human Rights H. Smekalzk 1/1/07 --
FSS:EVSn5066European Policy Analysis P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:ENSn4651Economic Instruments of Environmental policy J. Činčeraz 2/0/03 --
FSS:MVZn5077Central Europe in International Politics: Past, Presence and Future M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:ZUR554aKomunikační strategie ČR o EU J. Pavelkaz 2/02 --
FSS:MVZn5065International Financial Institutions O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZn5066International Trade Regime O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:POLn6010Experimental Political Science R. Chytilekzk 1/1/05 --
77 credits
HMV422 nebo MVZ452
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:HMV422International Trade Regime O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZ452 -- 0/0- --
4 credits
HMV425 nebo MVZ451
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:HMV425International Financial Institutions O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZ451 -- 0/0- --
4 credits

Blok 2 - povinně volitelné předměty v angličtině

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MVZn5092Introduction to research design and analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 3-
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges M. Jirušekzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5012Electricity Industry: Conventional Technologies T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MEBn5018Energy Security of Visegrad Countries B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 1-
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 --
FSS:MEBn5036Energy in International Law M. Jirušekzk 2/0/03 1-
FSS:MEBn5037Getting Employed in the Energy Sector J. Osičkaz 1/1/02 3-
FSS:MEBn5038EU Energy Law M. Jirušekzk 2/0/03 2-
FSS:MEBn5039Oil and Gas Industry J. Osičkazk 2/0/04 1-
FSS:MEBn5040Energy Poverty H. Koďouskováz 1/1/03 --
FSS:MEBn5041Contemporary Trends II. V. Velička Zapletalovázk 0/2/02 --
FSS:MEBn5042Economics of Energy Corporations J. Osičkaz 2/0/03 --
FSS:MEBn5043Introduction to fundamentals of regulation B. Dančákz 0/0/02 --
FSS:CZVMVZ001 -- 0/0- --
FSS:CZVMVZ002 -- 0/0- --
FSS:CZVMVZ003The Energy Policy of the EU and its Position in Global Energy Environment P. Suchýz 1/14 --
FSS:ESSn5013Energy Law F. Černochz 2/0/03 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:FSSn4000Předmět ze zahraniční v AJ D. Mahrová- 0/0/0- --
FSS:HEN618aPower, Politics and Environmental Change B. Binkaz 0/0/03 --
FSS:HEN618bEcological Economics and Energy Studies B. Binkazk 0/2/04 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZn5002Creative Leadership: Facing 21st Century Challenges P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5007Internet Based Research M. Higginsz 1/1/05 --
CST:D03_p2018 -- 0/0- --
FSS:MEBn5014Energy Policies in Asia H. Koďouskovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5017Renewable Energy and the Energy Transition J. Osičkazk 2/0/03 --
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 2/0/05 --
125 credits

Blok 3 -Praktické předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:MEBn5900Internship F. Černochz 0/0/05 --
FSS:MVZn5901Summer school Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:FSSn4410Study Visit P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Placement Abroad P. Suchýz 0/0/020 --
32 credits