FSS EVIS11 Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective
Název anglicky: Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective
navazující prezenční ve spolupráci s jinou vysokou školou, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS N-EVIS Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby magisterské diplomové práce a ústní zkoušky zaměřené na tři stanovené tematické okruhy.

Okruhy otázek pro státní závěrečnou zkoušku a povinné předměty, k nimž se vztahují:

History and Theory of International Relations;
Current Developments in International Public Law;
Political and Social History of CEE in the 20th Century: from the turn of Centuries to the end of World War II;
European Governance and Multilevel Politics;
Transformation of Central and Eastern Europe;
Europe in Global Economy;
Political Culture in CEEC/V4 in Comparative Perspective;
V4 in Transition – Democracy in V4;
International Political Economy – the V4 States and the Economic Transformation;
Political System of Visegrad Countries;
Security Environments in the Visegrad Group Countries;
Central Europe and the EU Internal/External Borders

Studijní povinnosti

Úspěšně absolvovat všechny povinné kurzy, obdržet alespoň 180 ECTS kreditů za povinné a povinně volitelné kurzy; napsat a úspěšně obhájit magisterskou práci; úspěšně složit státní závěrečnou zkoušku.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

The Russian invasion of Ukraine 2022: towards international disorder? The dividing power of the Nord Stream 2 project
https://www.ap.uj.edu.pl/diplomas/159580/

Bleeding Tentacles of Octopus: Understanding the Role of the Post-Soviet De Facto States in Russian Foreign Policy
https://www.ap.uj.edu.pl/diplomas/160288/

Migration and Asylum Policies as a Uniting Platform for the Visegrad Four Group
https://www.ap.uj.edu.pl/diplomas/159564/

The Future of Visegrad Cooperation in the Face of Emerging Multipolar World Order
https://www.ap.uj.edu.pl/diplomas/160296/

The effects of the economic development of China on relations with the European Union
https://www.ap.uj.edu.pl/diplomas/160286/

Doporučený průchod studijním plánem

Required courses

The compulsory courses are the basis of the program studied and must be completed during the study period.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VISn4001European Governance and Multilevel Politics P. Kaniokzk 1/1/08 2P
FSS:VISn4002Transformation of Central and Eastern Europe V. Hloušekzk 1/1/08 2P
FSS:VISn4003Europe in Global Economy O. Krpeczk 1/1/08 2P
24 kreditů

Selective courses

Selective courses form a compulsory segment from which the student chooses, according to their interest and future professional orientation, at least several subjects to achieve the required number of ECTS in the overall programme - i.e. at least 36 ECTS over the two years of study.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EGOn5005Politics of Euroscepticism P. Kaniokzk 1/1/05 2-
FSS:EGOn5006EU foreign policy toward Russia and Eastern partnership countries P. Kuchyňkovázk 1/1/05 2-
FSS:ESSn4001Social Science Methodology J. Osičkazk 1/1/08 2-
FSS:EVSn5067How do they see us? The Czech Republic and its European Partners M. Brusenbauch Meislováz 2/0/03 2-
FSS:IREn5016Comparative Politics of EU countries V. Hloušekzk 1/1/06 2-
FSS:IREn5502Theory of International Relations and European Integration. M. Brusenbauch Meislovázk 2/0/03 2-
30 kreditů