FSS DSPSP05 Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FSS D_SPSP_ Sociální politika a sociální práce

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0004Seminář k formulaci cíle disertační práce L. Musilk 0/2/025 - P
25 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0005Oborová zkouška ze sociální práce P. Navrátilzk 0/2/011 - P
FSS:SPPd0006Cíle a principy sociální politiky L. Musilz 0/2/011 - PV
FSS:SPPd0021První verze povinné stati L. Musilz 0/0/010 - PV
FSS:SPPd0027Participace na výuce L. Musilz 0/1/020 - PV
52 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0001Teorie sociální politiky T. Sirovátkazk 0/2/015 - PV
FSS:SPPd0002Teorie sociální práce P. Navrátilzk 0/2/015 - PV
30 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 - P
FSS:SPPd0003Evaluace 1 T. Sirovátkaz 0/2/011 - PV
FSS:SPPd0010Odborná publikace na téma DP L. Musilz 0/0/015 - P
FSS:SPPd0014Výzkum v praxi sociální práce 1 L. Musilz 0/2/011 - PV
FSS:SPPd0016Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 1 J. Winklerz 0/0/011 - PV
FSS:SPPd0024Seminář k aktuálnímu tématu L. Musilz 6/0/012 - PV
80 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0007Evaluace 2 T. Sirovátkazk 0/2/015 - PV
FSS:SPPd0012Specifická příprava DP L. Musilz 0/0/020 - PV
FSS:SPPd0015Výzkum v praxi sociální práce 2 L. Musilzk 0/2/015 - PV
FSS:SPPd0017Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 2 J. Winklerzk 0/0/015 - PV
FSS:SPPd0020Mezinárodní konference studentů doktorského studia (TISSA, EUSOC, OSS apod.) L. Musilz 0/0/020 - P
85 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0009Prezentace konceptualizace výzkumné otázky disertační práce L. Musilk 0/0/035 - P
35 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0011Výzkumná/odborná stáž na téma DP L. Musilz 0/0/015 - PV
FSS:SPPd0019Volitelná odborná publikace na téma DP L. Musilz 0/0/020 - PV
35 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPPd0008Disertační práce L. Musilk 0/0/060 - P
60 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/0- - PV
0 kreditů