FSS PMC01 Politics, Media, and Communication
Název anglicky: Politics, Media, and Communication
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-PMC Politics, Media, and Communication

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se sestává z obhajoby bakalářské práce a písemné zkoušky. Písemná zkouška je rozdělena do dvou tematicky definovaných okruhu: Politické a mediální systémy (návaznost na předměty Introduction to political science, introduction to media studies and communication, Media, politics, and society, Political and media systems, Democracy and media, Research on politics and the media a Political communication) a Efekty komunikace a politické chování (návaznost na předměty Introduction to political science, introduction to media studies and communication, Media, politics, and society, Political and media systems, Research on politics and the media, Political communication, Media effects, Political marketing and campaigning, Citizens, media and public opinion) . Obsah zkoušky vychází z obsahu povinných předmětů a jejím cílem je ověřit teoretické znalosti, znalosti metod a technik analýzy a schopnost kriticky myslet a aplikovat získané znalosti a dovednosti v oblasti studia politiky, médií a komunikace.
Standardní rozsah bakalářské práce je mezi 45.000 a 65.000 znaků včetně poznámek pod čarou. Bakalářská práce může mít charakter kritického přehledového textu nebo empirické analýzy založené na práci s existujícími daty. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 6/2019 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Vlastnictví médií a kvalita demokracii ve střední a východní Evropě
Hodnoty a důvěra v média
Sociální politika v komunikace krajně pravicových stran v Západní Evropě
Mediální reprezentace voleb do Evropského parlamentu
Mediální obraz sociálně demokratických stran ve vybraných evropských zemích
Polarizace komunikace vybraných politických aktérů
Expertní vládnutí v politickém diskurzu nových politických stran
Skupinová konformita a politické postoje
Regulace médií v politických systémech vybraných zemí

Doporučený průchod studijním plánem

Bachelor thesis

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PMCb1014Bachelor thesis seminar I. V. Havlíkz 0/0/08 5P
FSS:PMCb1015Bachelor thesis seminar II. V. Havlíkz 0/0/08 6P
16 kreditů

Compulsory courses (A)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PMCb1001Introduction to Politics V. Havlíkzk 2/0/06 1Z
FSS:PMCb1002Academic writing A. Robertszk 1/1/05 1Z
FSS:PMCb1003Introduction to media studies and communication J. Macekzk 2/0/06 1P
FSS:PMCb1004Media, politics, and society A. Mackovázk 2/0/07 2Z
FSS:PMCb1005Basics in social research methodology P. Spáčzk 1/1/07 2Z
FSS:PMCb1006Political and media systems V. Havlíkzk 2/0/07 2Z
FSS:PMCb1007Democracy and media L. Waschková Císařovázk 2/0/07 3Z
FSS:PMCb1008Research on politics and media A. Mackovázk 1/1/07 3Z
FSS:PMCb1009Political communication A. Mackovázk 2/0/07 3Z
FSS:PMCb1010Media effects M. Urbánikovázk 2/0/06 4Z
FSS:PMCb1011Basics in Statistics P. Spáčzk 1/1/07 4Z
FSS:PMCb1012Political marketing and campaigning O. Eiblzk 1/1/07 4Z
FSS:PMCb1013Citizens, media and public opinion L. Hrbkovázk 1/1/07 5Z
86 kreditů

Optional courses (B)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PMCb1100Internship V. Havlíkz 0/2/02 3-
FSS:PMCb1101Basics in data visualisation P. Vodazk 1/1/06 5-
FSS:PMCb1102Emotions, the media and politics A. Kluknavskázk 1/1/05 3-
FSS:PMCb1103Fan audiences I. Jansovázk 1/1/05 1-
FSS:PMCb1104International news, soft power and diplomacy M. Metykovázk 1/1/06 5-
FSS:PMCb1105Media and political participation and mobilization A. Mackovázk 1/1/05 3-
FSS:PMCb1106Media representation of marginalized identities I. Jansovázk 1/1/05 1-
FSS:PMCb1107Political behavior V. Havlíkzk 1/1/06 3-
FSS:PMCb1108Populist political communication V. Havlíkzk 1/1/06 5-
FSS:PMCb1109Post-communist politics M. Rybářzk 1/1/06 1-
FSS:PMCb1110Public relations in practice V. Havlíkzk 1/1/05 --
FSS:PMCb1111Content analysis A. Kluknavskázk 1/1/05 2-
FSS:PMCb1112Far right and far left and communication V. Stojarovázk 1/1/06 2-
FSS:PMCb1113Money, media, and politics P. Spáčzk 1/1/05 2-
FSS:PMCb1114Political psychology L. Hrbkovázk 1/1/05 4-
FSS:PMCb1115Politics, media and civil society A. Pinkovázk 1/1/06 4-
FSS:PMCb1116Reception of socio-political information in the media and on the internet H. Macháčkovázk 1/1/03 4-
FSS:PMCb1117The cultural studies perspective I. Jansovázk 1/1/03 --
FSS:PMCb1118Trust in media A. Mackovázk 1/1/05 --
95 kreditů

MU Physical Education