PřF APLGK Aplikovaná a environmentální geologie
Název anglicky: Applied and environmental geology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-GEOL_ Geologie

Úvodní informace / Pokyny

Student si může vybrat volitelné předměty dle tématu disertační práce a předmětů státní doktorské zkoušky. Následující seznam je příkladem možných volitelných předmětů.
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:GB471Stabilita a dynamika přírodních systémů J. Zemanz 1/0/01 - V
PřF:GC351Geochemie interakcí voda-hornina-atmosféra J. Zemanzk 3/0/05 - V
PřF:GD251Pokroky v ložiskové geologii - samostudium M. Slobodníkz 0/0/02 - V
PřF:GD281Novinky v regionální geologii ČR - samostudium R. Melicharz 0/0/02 - V
10 kreditů