PřF GEHYK Geochemie a hydrogeologie
Název anglicky: Geochemistry and hydrogeology
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-GEOL_ Geologie

Úvodní informace / Pokyny

Student si může vybrat volitelné předměty dle tématu disertační práce a předmětů státní doktorské zkoušky. Následující seznam je příkladem možných volitelných předmětů.
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:GB471Stabilita a dynamika přírodních systémů J. Zemanz 1/0/01 - V
PřF:GB481Geochemie minerálních povrchů J. Zemanz 1/0/01 - V
PřF:GC351Geochemie interakcí voda-hornina-atmosféra J. Zemanzk 3/0/05 - V
PřF:GD241Nové poznatky v krystalochemii - samostudium M. Novákz 0/0/02 - V
9 kreditů