FI UCIMIN Učitelství informatiky pro střední školy
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FI N-UCI Učitelství informatiky pro střední školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 P P
FI:PV094Technické vybavení počítačů J. Pelikánzk 3/0/03+2 P P
9 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FI:UA104Didaktika informatiky I J. Pelikánk 0/2/02+1 P P
FI:UA442Pedagogická praxe z informatiky I J. Pelikánz 0/0/44 - P
7 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FI:PV175Správa systémů MS Windows I E. Hladkák 1/2/03+1 P P
FI:UA105Didaktika informatiky II J. Pelikánzk 1/2/03+2 P P
FI:UA542Pedagogická praxe z informatiky II J. Pelikánz 0/0/44 - P
13 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 - P
FI:UA642Pedagogická praxe z informatiky III J. Pelikánz 0/0/22 - P
6 kreditů