PdF BSP3Svp Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
Included in the programme: PdF B-SP3S Special Education for Education

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3000Introduction to Medical Disciplines P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3001Sociology for Special Pedagogy L. Slepičkovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3002Opthalmology M. Vrubelzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 1-
PdF:SP3004Neurology P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3005Pediatrics P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3006Psychiatry P. Kachlíkk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP3007Research Methods in Special Education 1 K. Pančochak 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2P
PdF:SP3009Pathopsychology 1 E. Řehulkazk 2/0/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP3017ORL - Phoniatrics P. Kachlíkzk 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP3066Special Education Disagnostics D. Opatřilovák 0/2/03 3Z
PdF:SP3600Pupil with Special Educational Needs B. Chleboradováz 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 1-
PdF:SP3611Special Needs Education I V. Vojtovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 1Z
PdF:SP3640Education of Individuals with Intellectual Disabilities B. Bazalovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 4P
PdF:SP3669ICT - Special eduration K. Pančochaz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 6-
PdF:SP3999Internationalization of the Special Education Field V. Vojtováz 0/0/0- 2-
43 credits

Povinně-volitelné předměty (12 kr.)

Skupina 1

Student si volí k předmětu Obor: Logopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3610Speech Therapy B. Chleboradovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 4P
PdF:SP3620Education of Students with Visually Impairments P. Röderovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3630Characteristics and education of children with emotional and behavioral difficulties/disorders K. Červenkazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3670Education of Students with Hearing Impairments P. Pitnerovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
24 credits

Skupina 2

Student si volí k předmětu Obor: Somatopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3620Education of Students with Visually Impairments P. Röderovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3630Characteristics and education of children with emotional and behavioral difficulties/disorders K. Červenkazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3670Education of Students with Hearing Impairments P. Pitnerovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 5P
PdF:SP3680Education of pupils with physical disability I. Fialovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 4P
24 credits

Oborové didaktiky (5 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SP3613Special Needs Education III V. Vojtovázk 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 5Z
PdF:SP3699Inclusive Education I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 6Z
5 credits