PdF BVZ3Svp Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Health Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpB11Biologie člověka a základy zdravovědy 1 J. Slaná Reissmannováz 2/1/03 1P
PdF:VZpB12První pomoc J. Slaná Reissmannováz 1/1/03 1P
PdF:VZpB13Propedeutika výchovy ke zdraví V. Mužíkz 0/1/13 1Z
PdF:VZpB21Biologie člověka a základy zdravovědy 2 J. Slaná Reissmannovázk 2/1/05 2P
PdF:VZpB22Rodina v psychosociálním kontextu A. Prokopovák 1/1/03 2P
PdF:VZpB31Zdravotně preventivní pohybové aktivity V. Mužíkz 0/2/02 3P
PdF:VZpB32Krize v životě člověka E. Řehulkak 0/1/03 3P
PdF:VZpB33Reprodukční zdraví J. Slaná Reissmannovázk 0/2/15 3P
PdF:VzpB41Ekologie ve výchově ke zdraví L. Mužíkováz 0/1/12 4P
PdF:VzpB42Psychohygiena a psychologie zdraví E. Řehulkazk 1/0/03 4P
PdF:VzpB43Výživa člověka L. Mužíkovák 1/0/24 4P
PdF:VzpB51Zdraví člověka - aktuální témata L. Mužíkovák 0/1/02 5P
PdF:VzpB52Genetika a zdraví P. Kachlíkzk 1/1/04 5P
PdF:VZpB53Návykové chování a závislost A. Prokopovák 0/1/02 5P
PdF:VZpB54Základy psychopatologie E. Řehulkazk 1/0/03 5P
PdF:VZpB61Ochrana člověka za mimořádných událostí J. Slaná Reissmannovák 1/0/02 6P
PdF:VZpB62Programy podpory zdraví ve školním prostředí V. Mužíkk 0/1/13 6P
PdF:VZpB63Člověk a prostředí J. Slaná Reissmannovák 0/2/03 6-
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZpB55Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví V. Mužíkk 1/2/05 5Z
5 kreditů