FSS SOC02 Sociology
Name in Czech: Sociologie
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FSS B-SOC Sociology

Introductory information / Instructions

Studující jsou povinni získat celkem 120 kreditů. Univerzitní základ tvoří 15 kr. a předměty k bakalářské práci 15 kr. Povinné předmětky studijního plánu Sociologie - hlavní jsou celkem za 42 kredity. Zbývající kredity (celkem 48 kr.) je třeba získat z povinně volitelných předmětů Bloku 1 a Bloku 2 dle rozpisu dále.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musejí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu celouniverzitní nabídky nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Níže uvedené předměty slouží jen jako příklad.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb2122Sociology of religion I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Social Gerontology L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2290Sociology of Generations R. Maradazk 1/1/06 --
18 credits

Languages

Podmínkou přistoupení studujících ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVA104Academic English Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 credits

TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSpS:p971Physical Education - Remadial physical education Z. Svobodováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Physical Education - Self-defence for specific groups A. Zvonekz 0/2/01 --
2 credits

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb1005Thesis seminar J. Navrátilz 0/2/010 6P
FSS:SOCb1002Thesis Project J. Navrátilz 0/2/05 5P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb1001Introduction to Sociology P. Pospěchzk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003General sociological theory C. Szalózk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1004Beginner's seminar of Introduction to Sociology A. Synek Rétiováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Methodology of Social Sciences T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Methods of sociological research L. Rabušiczk 1/1/06 3Z
FSS:SOCb1009Demography L. Vidovićovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb1018Quantitative Data Analysis I L. Rabušiczk 1/2/03 2Z
FSS:SOCb1019Quantitative Data Analysis II L. Rabušiczk 1/2/03 3Z
42 credits

Selective courses

Blok 1

Blok 1 zahrnuje povinně volitelné předměty profilujícího základu studijního programu. Studující si vybírají předměty z Bloku 1 minimálně za 18 kreditů. Doporučujeme však zapsat si v rámci povinně volitelných předmětů z Bloku 1 více předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1001Introduction to Social Anthropology I. Kašparovázk 2/0/06 1P
FSS:SANb1005Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2003Seminar to Contem. Sociological Theory C. Szalóz 0/2/06 2P
FSS:SOCb2132Family and society P. Fučíkzk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2133Sociology of Culture A. Synek Rétiovázk 1/1/06 5P
FSS:SOCb2142Introduction to Urban Sociology S. Ferenčuhovázk 1/1/06 5P
FSS:SOCb2159The history of Sociology R. Vidoz 1/2/06 4P
FSS:SOCb2172Sociology of stratification and inequality T. Dosedělzk 1/1/06 4P
FSS:SOCb3001Introduction to gender studies I. Šmídovázk 1/1/06 1P
54 credits

Blok 2

Blok 2 obsahuje zbývající povinně volitelné předměty. Lze si z něj vybrat předměty až za 30 kreditů tak, aby součet povinně volitelných předmětů z Bloku 1 a Bloku 2 byl celkem 48 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1006Kinship and Social Network E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:GLCb2025Sociological Diagnoses of our Times W. Binderzk 1/1/05 --
FSS:SANb1003Ethnographic Methods and Field Research A. Souralovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2009Anthropology of Migration A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SOCb2010Research Practice J. Navrátilz 0/2/06 6-
FSS:SOCb2020Introduction to Population Studies L. Rabušiczk 2/0/06 --
FSS:SOCb2021Political Sociology J. Navrátilzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2023Sociology of organization T. Dosedělzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2000Applied sociology for policy making L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2002Social movement and political protest J. Navrátilzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Social Gerontology L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2500Sociological Writing B. Jaworskyzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2503Social Responsibility: business, research and innovation C. Szalózk 1/1/06 --
FSS:SOCb2143Housing Sociology A. Burjanekzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2172Sociology of stratification and inequality T. Dosedělzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 6-
FSS:SOCb3014Gender and intimacy I. Šmídovázk 1/1/06 --
100 credits