PdF NCH2cp Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's full-time single-subject
Included in the programme: PdF N-CH2 Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6039Educational Psychology (Exercise) E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042School Education H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Educational and Psychology Assessment in Teaching Practice (Exercise) J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
9 credits

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6043Theory and Practice of School H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Theory and Practice of Curriculum H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Theory and Practice of Teaching H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 credits

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6047School Management J. Kratochvílováz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inclusive Education K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternative and Inovative Education H. Horkáz 0/2/02 1P
6 credits

Cizí jazyk

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JVp013English for Teachers - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014English for Teachers - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 credits

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:FC4001Toxicology D. Vičarzk 2/0/0 8 hodin.3 1P
PdF:FC4004Applied Chemistry H. Cídlovázk 2/0/0 8 hodin.3 2P
PdF:FC4007Industrial Chemistry H. Cídlovák 2/0/0 8 hodin.2 3Z
PdF:FC4008Special Chemical Laboratory J. Šiborz 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC4009Industrial Chemistry H. Cídlováz 0/1/0 4 hodiny.2 4-
PdF:FC4010Chemical Interactions P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.2 4Z
14 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:FC4101Chemistry and Archeology L. Prokešzk 2/0/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4102History of Chemistry H. Cídlovázk 2/0/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4103Integrated Experiments I. Pluckovák 0/0/2 8 hodin.3 3P
PdF:FC4104Key-Account Aspects of Life Processes P. Ptáčekzk 0/2/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4105Chemistry and Sustainable Development J. Šiborzk 0/2/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4106Instumental Methods for Chemistry Education J. Horskák 2/0/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4107Research of Chemistry Teacher at Elementary School H. Cídlovák 0/2/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4108Complex Field Lessons I. Pluckovák 0/2/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4110Bioorganic Chemistry J. Šibork 2/0/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4801Voluntary Chemistry Workshop J. Šibork 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC4802Voluntary Methodology of Chemistry J. Šibork 0/0/1 4 hodiny.5 2-
41 credits

Volitelné předměty (7 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:FC5005Hygiene J. Šiborzk 2/0/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC5007Waste Management J. Šibork 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:FC6812Nanotechnology P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8003Unsustainable Development of Humanity 1 T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC8004Unsustainable development of humanity 2 T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 2-
14 credits

Oborové didaktiky (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:FC4002Methodology of Chemistry H. Cídlovázk 3/0/0 12 hodin.4 1Z
PdF:FC4003School Chemical Experiments 1 I. Pluckovák 0/0/2 8 hodin.2 1P
PdF:FC4005Methodology of Chemistry 2 H. Cídlovázk 0/2/0 8 hodin.3 2Z
PdF:FC4006School Chemical Experiments 2 I. Pluckováz 0/0/2 8 hodin.1 2P
10 credits

Praxe (14 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6099Teaching Practice 1 P. Svojanovskýz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6041Seminar on Teaching Practice P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1*2 1P
PdF:CH6007Teaching Practice 2 I. Pluckováz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:CH6008Teaching Practice 3 I. Pluckováz 0/0/10 120 hodin.4 3P
14 credits

Diplomová práce (16 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:FC_DPpDiploma Thesis - Project P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:FC_DPDiploma Thesis P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FC_DPdDiploma Thesis - Completion P. Sládekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 credits