PdF NFY2ck Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's combined single-subject
Included in the programme: PdF N-FY2 Lower Secondary School Teacher Training in Physics

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6049Educational Psychology (Exercise) E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051School Education H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6052Educational and Psychology Assessment in Teaching Practice (Exercise) J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 credits

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6053School Management D. Veseláz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6054Inclusive Education K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6092Alternative and Inovative Education H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
6 credits

Foreign language

Studující volí předmět cizího jazyka v hodnotě 7 kreditů.

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:FC0801Current Problems in Science Education T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 3-
PdF:FC2001Theoretical Physics 2 - Quantum and Statistical Physics P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.4 1Z
PdF:FC2002Project of Physics T. Miléřzk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC2004Solid State Physics P. Sládekzk 3/0/0 12 hodin.4 2Z
PdF:FC2007Basic Electronics P. Sládekzk 1/0/1 8 hodin.3 3P
PdF:FC2008Environmental Workshop T. Miléřk 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC2010History of Physics T. Miléřk 1/1/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2011General Physics Course J. Válekz 0/2/0 8 hodin.1 4-
PdF:FC2101Technical Physics Workshop J. Válekk 0/2/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2102Significant Experiments T. Miléřk 0/2/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2801Voluntary Physics T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC2802Voluntary Physics Methodology J. Válekk 0/0/1 4 hodiny.5 2-
PdF:FC2803Advanced Physical Laborytory P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC2804Environmental Physics T. Miléřk 0/0/2 8 hodin.3 3-
PdF:FC2805Every-Day Physics J. Válekk 0/2/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC2807Theoretical Physics 3 P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8006Edugames and YouTube Eduklips J. Válekk 0/0/2 4 hodiny.5 3-
53 credits

Volitelné předměty (7 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:FC2012Astronomy and Astrophysics for teachers T. Miléřk 2/0/0 8 hodin.2 1-
PdF:FC2806Basic Topics in Cosmology T. Miléřz 0/2/0 8 hodin.2 2-
PdF:FC6807Applied Learning Technology J. Válekk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC6812Nanotechnology P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC6815New materials in health care P. Ptáčekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8003Unsustainable Development of Humanity 1 T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC8004Unsustainable development of humanity 2 T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 2-
19 credits

Oborové didaktiky (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:FC2003School Experiments in Physics education 1 P. Novákk 0/0/2 8 hodin.2 1P
PdF:FC2005Methodology of Physics 1 P. Sládekzk 1/2/0 12 hodin.3 2Z
PdF:FC2006School Experiments in Physics education 2 P. Novákz 0/0/2 8 hodin.1 2P
PdF:FC2009Methodology of Physics 2 P. Sládekzk 2/2/0 16 hodin.4 3Z
10 credits

Praxe (14 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6099Teaching Practice 1 P. Svojanovskýz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6056Practice Reflection P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1*2 1P
PdF:Fy6007Teaching Practice 2 P. Sládekz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:Fy6008Teaching Practice 3 P. Sládekz 0/0/10 120 hodin.4 2P
14 credits

Diplomová práce (16 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:FC_DPpDiploma Thesis - Project P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:FC_DPDiploma Thesis P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FC_DPdDiploma Thesis - Completion P. Sládekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 credits