FF FNSLAVpV Slavistics
Name in Czech: Slavistika
master's full-time minor, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF N-SLAV_ Slavonic Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Posluchač minoru v rámci programu Slavistika musí absolvovat všechny povinné předměty a získat předepsaný počet kreditů z povinně volitelných předmětů dle pokynů pro průchod studiem.

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV02Central Europe: Area, Borderlands, Identity I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:SLAV04State Final Examination V. ŠtěpánekSZk 0/0/0 SZZk.- --
5 credits

Selective courses

Blok A: Vztahy a kontakty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV52South Slavic-Czech Relations V. Štěpánekzk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV04Cultural Tourism and the Slavonic Area R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV05Relations of Czech Lands with Poland and Ukraine P. Kalinazk 1/1/05 1P
FF:RSn099We and They: Czech–Russian Relations Yesterday and Today I. Pospíšilzk 1/1/05 1P
FF:SLAV07Slovenská setkání a konfrontace I. Pospíšilzk 1/1/05 --
25 credits

Blok B: Překlad a tlumočení

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV12Biblical Texts in the Light of Slavic Translations E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB079Translation Software for Students of Slavonic Studies P. Pilchz 1/1/03 --
FF:JSB_SLAV66Basics of Interpreting E. Krejčováz 1/1/04 3P
FF:PJ_SLAV14Legal Texts and Terminology in Polish: Translation Workshop R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJ_SLAV18Czech Life and Institutions in Polish R. Madeckiz 1/1/04 --
19 credits

Blok C: Jazyk, kultura a dějiny

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV53Turkish Wars 1526-1878: Habsburg Monarchy, Poland, Russia and Cossacks against the Ottoman Empire V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Orthodox Christianity and the Slavic World V. Štěpánekz 1/1/05 2P
FF:JSB022The Language as a Charged Weapon E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV01History of Thought On Language R. Madeckizk 1/1/05 1P
FF:PJV007Contemporary Polish Cinema R. Madeckiz 1/2/04 --
FF:UJ_SLAV01Ludvik Kuba: Folklorist and Painter of Slavic Nations P. Kalinaz 1/1/04 --
27 credits

Blok D: Literatura

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV55Literature Theory of the 20th and the 21st Century and Slavic Literatures P. Pilchz 1/1/05 1P
FF:JSB_SLAV56Postmodernist Literature of the Balkans P. Pilchzk 1/1/05 2P
FF:JSB055Novel in the Balkans P. Stehlíkz 1/1/05 1P
FF:PJN213Famous Authors of Polish Literature (Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert) R. Buchtovázk 0/2/03+2 3P
FF:PJ_SLAV07Contemporary Polish Literature and Culture R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV13Czech-Polish Literature and Culture Relations R. Buchtovázk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV16Literary workshop: Polish literature from 1956 to the present R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:RSn092Comparative Literature and Theory of Literary Genres I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
FF:UJ_SLAV04Historical and Theoretical Problems of Ukrainian Literature I K. Kuznietsovaz 1/1/04 1P
FF:UJ_SLAV05Historical and Theoretical Problems of Ukrainian Literature I K. Kuznietsovaz 1/1/04 2P
51 credits

Blok E: Slovanský jazyk

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAVb1Bulgarian for Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVb2Bulgarian for Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVh1Croatian for Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVh2Croatian for Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVm1Macedonian for Intermediate I E. Krejčováz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVm2Macedonian for Intermediate II E. Krejčovázk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVn1Slovenian for Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVn2Slovenian for Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVs1Serbian for Intermediate I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVs2Serbian for Intermediate II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:PJ_SLAV06Contemporary Polish 1 R. Madeckiz 0/3/03 1P
FF:PJ_SLAV08Contemporary Polish 2 R. Madeckizk 0/3/04 2P
FF:SLAV05Summer School of Slavonic Studies Abroad V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 3P
FF:UJ_SLAV02Language Exercises in Ukrainian I O. Čmelíkováz 0/2/04 1P
FF:UJ_SLAV03Language Exercises in Ukrainian II O. Čmelíkovázk 0/2/05 2P
55 credits