FF FNSLAVpV Slavistics
Name in Czech: Slavistika
master's full-time minor
Included in the programme: FF N-SLAV_ Slavonic Studies

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Posluchač minoru v rámci programu Slavistika musí absolvovat všechny povinné předměty a získat předepsaný počet kreditů z jednotlivých bloků povinně volitelných předmětů dle pokynů pro průchod studiem.

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV01History of Thought On Language R. Madeckizk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV02Central Europe: Area, Borderlands, Identity I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:RSn092Comparative Literature and Theory of Literary Genres I. Pospíšilzk 1/1/05 2Z
FF:PJ_SLAV04Cultural Tourism and the Slavonic Area R. Buchtovázk 1/1/05 3P
FF:JSB_SLAV51Balkans and Europe in Each Other's Eyes: Images and Stereotypes Across Centuries P. Stehlíkz 1/1/05 3P
25 credits

Selective courses

Blok I: Vztahy mezi slovanskými národy

Nutno získat min. 5 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PJ_SLAV05Relations of Czech Lands with Poland and Ukraine P. Kalinazk 1/1/05 1P
FF:JSB_SLAV52South Slavic-Czech Relations V. Štěpánekzk 1/1/05 2P
FF:RSn099We and They: Czech–Russian Relations Yesterday and Today I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
15 credits

Blok II: Vybrané otázky slavistiky a slovanského areálu

Nutno získat min. 5 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV12Biblical Texts in the Light of Slavic Translations E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV53Turkish Wars 1526-1878: Habsburg Monarchy, Poland, Russia and Cossacks against the Ottoman Empire V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Orthodox Christianity and the Slavic World V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV55Literature Theory of the 20th and the 21st Century and Slavic Literatures V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB055Novel in the Balkans P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB071Czech Minority in South-Eastern Europe P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB077Transylvania V. Štěpánekz 2/0/05 --
FF:JSB079Translation Software for Students of Slavonic Studies P. Pilchz 1/1/03 --
FF:PJ_SLAV15The Space of Post-Communist Europe in Contemporary Reportages and Travel Literature R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:SK_39Chapters of Czech-Slovak Cultural and Historical Relations I. Pospíšilz 2/0/03 --
FF:UJ_SLAV01Ludvik Kuba: Folklorist and Painter of Slavic Nations P. Kalinaz 1/1/04 --
46 credits

Blok III: Slovanské literatury

Nutno získat min. 5 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB_SLAV56Postmodernist Literature of the Balkans P. Stehlíkzk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV07Contemporary Polish Literature and Culture R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV13Czech-Polish Literature and Culture Relations R. Buchtovázk 1/1/05 2P
FF:UJ_SLAV04Historical and Theoretical Problems of Ukrainian Literature I K. Kuznietsovaz 1/1/04 1P
FF:UJ_SLAV05Historical and Theoretical Problems of Ukrainian Literature I V. Zvyniatskovskyiz 1/1/04 2P
23 credits