FSS EVS02 European Studies
Name in Czech: Evropská studia
Bachelor's full-time major, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FSS B-EVS European Studies

Introductory information / Instructions

Program Evropská studia (dále EVS) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako bakalářské prezenční studium v kombinaci s jiným programem nebo jako studium jednooborové. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Aby se studující hlavního prezenčního studijního plánu Evropská studia mohli přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, musí získat nejméně 120 ECTS. Z toho:
  • 57 ECTS za povinné předměty
  • 15 ECTS za předmět k bakalářské práci
  • 15 ECTS za předměty společného univerzitního základu ( 9 + 4 + 2 ECTS je za tzv. CORE předměty, minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu)
  • 4 ECTS za druhý jazyk (za ten je možné dostat 2 nebo 4 kredity)
  • 29 ECTS za povinně volitelné předměty
  • absolvovat minimálně dva předměty vedené v anglickém jazyce (jeden v rámci povinných předmětů a jeden v rámci povinně volitelných předmětů).
Získá-li student za druhý jazyk méně kreditů, musí získat další kredity za povinně-volitelné předměty tak, aby dohromady získal 180 kreditů.

Studenti dále musí mít splněn programový požadavek na kompetenci v druhém jazyku, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 180 oborových ECTS. V případě druhého jazyka si studenti volí předmět minimálně na úrovni B1 (ukončení zápočtem), v případě zájmu na úrovni B2 (ukončení zkouškou). Druhý jazyk si studenti volí z následujících kurzů: CJVA101, CJVA102, CJVA103, CJVA104, CJVN102, CJVF102, CJVR102, CJVS102, CJVF101, CJVN101, CJVR101, CJVS101.

Standardní doba programu EVS v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Student/ka musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z tzv. CORE předmětů.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů/ek ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

TV (2 kr.)

Student/ka má povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:EVSb1500Diploma Seminar P. Kaniokz 0/2/015 4P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVTERTerminology of European Institutions M. Aydinzk 0/2/03 3P
FSS:EVSb1001European Integration M. Pitrovázk 1/1/07 1P
FSS:EVSb1002Europe in the 20th Century V. Hloušekzk 2/0/07 1P
FSS:EVSb1003EU Institutions P. Kaniokzk 1/1/07 2P
FSS:EVSb1004Introduction to european law P. Kaniokzk 1/1/07 3Z
FSS:EVSb1005Introduction into the Analysis in European Studies Z. Ringlerováz 1/1/04 4P
FSS:EVSb1006Lisbon Treaty & Integration Sources P. Kuchyňkovázk 1/1/06 4P
FSS:EVSb1007European Political Systems V. Hloušekzk 1/1/08 5Z
FSS:EVSb1008EU Policies V. Velička Zapletalovázk 2/0/08 5P
57 credits

Selective courses

Blok 1 - PV v češtině

Pozn.: uvedené semestry u jednotlivých předmětů jsou pouze orientační.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:EVSb2030Contemporary Processes in the EU V. Havlíkz 0/2/03 --
FSS:EVSb2055Europe as a task: CZ PRES by their organizers M. Pitrováz 1/1/02 --
FSS:EVSb2070European migration and asylum policy P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2099Foreign Policy of Poland V. Velička Zapletalovázk 1/1/04 --
FSS:EVSb2101Decision-making in the EU P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:EVSb2010Security Dimension of the European Integration J. Urbanovskázk 1/1/05 1-
FSS:EVSb2018Scandinavia and Europe P. Kaniokzk 1/1/05 6-
FSS:EVSb2022Treaties and Information Sources of European Union P. Kuchyňkováz 0/2/02 2-
FSS:EVSb2025Reflection of events in the EU P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2026European Union - basic facts and milestones M. Pitrovázk 2/0/04 --
FSS:EVSb2031The Czech republic and European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/03 --
FSS:EVSb2034Introduction to Study of Human Rights J. Lhotskýzk 1/1/04 3-
FSS:EVSb2041Crucial Judgments of the ECJ and Their Contribution to European Integration H. Smekalzk 1/1/05 --
FSS:EVSb2059EU Structural Funds - main topics P. Kaniokzk 2/24 5-
FSS:EVSb2069Germany and EU V. Havlíkzk 1/1/05 6-
FSS:EVSb2076Decentralization in Member States of the EU P. Kaniokzk 1/14 2-
FSS:EVSb2088External Relations of the EU P. Kaniokzk 1/14 2-
FSS:EVSb2093EU in Practice: Czech Cities and Regions as Actors V. Havlíkzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2095Disputes P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2097EU in practice: Czech farmers and consumers in the EU P. Kuchyňkovázk 1/1/04 6-
78 credits

Blok 2 - praktické předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:EVSb2900Internship P. Kaniokz 0/0/05 --
FSS:EVSb2901Summer/ winter school P. Kaniokz 0/0/03 --
8 credits

Blok 3 - PV v angličtině

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:EVSb2021France and Italy: Comparative History and Politics V. Hloušekz 1/1/04 --
FSS:EVSb2043Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/06 3-
FSS:EVSb2054Political Issues and Social Policy in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/05 4-
FSS:EVSb2086EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/16 5-
FSS:EVSb2096Britain and the European Union M. Brusenbauch Meislovázk 1/1/05 --
FSS:EVSb2098How do they see us? The Czech Republic and its European Partners P. Suchýz 2/0/03 --
FSS:EVSb2011EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:EVSb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries V. Vučkovićzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
41 credits