FSS POL11 Politologie
Název anglicky: Political Science
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-POL Politologie

Úvodní informace / Pokyny

Studium, ve kterém má student předem jasně daný seznam povinných předmětů, které si doplňuje povinně volitelnými a volitelnými předměty. Základ předmětové nabídky je poměrně stabilní, každý semestr se ale v katalogu objevují předměty nové, někdy třeba i jednorázové - ty jsou zpravidla vyučovány našimi kolegy ze zahraničí (nebo jiných pracovišť obecně). Studenti jednooborové Politologie si smí v rámci povinně volitelných předmětů zapisovat i předměty vyučované v rámci specializace Volby a politický marketing.

Diplomová práce (20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLn4007Diplomový seminář L. Kopečekz 0/0/021 4Z
21 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinné předměty

Nebo ekvivalenty těchto předmětů se starými kódy. Předměty POLn4005 a POLn4006 jsou pro studenty imatrikulačního ročníku 2018/2019 a starší pouze povinně volitelné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLn4000Analýza české politiky a ekonomiky L. Kopečekzk 0/2/07 1Z
FSS:POLn4001Kvantitativní přístupy v politologii M. Pinkzk 1/1/07 1Z
FSS:POLn4002Srovnávací analýza politiky M. Rybářzk 2/0/08 --
FSS:POLn4003Výzkumná metodologie R. Chytilekzk 1/1/06 2Z
FSS:POLn4004Koncepty v moderní politické filosofii J. Barošzk 1/1/07 2Z
FSS:POLn4005Teorie a praxe demokratizace J. Holzerzk 2/0/07 3Z
FSS:POLn4006Tradice české politiky S. Balíkzk 1/1/07 3Z
49 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Nutno získat 40 ECTS za povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLn4050Nedemokratické režimy J. Holzerzk 2/0/07 --
FSS:POLn4051Liberal Democracy in Times of Crisis J. Barošzk 1/1/06 --
FSS:POLn4052Zrod české polistopadové politiky L. Kopečekzk 0/2/07 --
FSS:POLn4053Politická korupce A. Pinkovázk 1/1/05 --
FSS:POLn4054Teorie a praxe lidských práv J. Barošzk 2/0/07 --
FSS:POLn4055Lidská práva v politické a soudní praxi J. Holzerzk 2/0/07 --
FSS:POLn4056Analýza policy L. Kopečekzk 0/2/07 --
FSS:POLn4100Pracovní stáž O. Eiblz 0/0/21 --
FSS:POLn4101Didaktika politologie L. Kopečekzk 1/1/04 --
FSS:POLn4102Politické postoje a veřejné mínění L. Hrbkovázk 1/1/04 --
FSS:POLn4103American Political Institutions M. Pinkzk 1/1/05 --
FSS:POLn4104Soudobá demokratická teorie: čtecí seminář P. Dufekzk 0/2/06 --
FSS:POLn4105Liberalismus a jeho kritici J. Barošzk 0/2/06 --
FSS:POLn4106Teorie postsovětské politiky J. Holzerzk 0/0/0 konzultace.4 --
FSS:POLn4108Cross-Cultural Negotiation V. Stojarovázk 0/2/07 --
FSS:POLn4109Comparative Political Economy L. Kopečekzk 2/0/05 --
FSS:POLn4110Women and Politics L. Hrbkovázk 1/1/05 --
FSS:POLn4117 -- 0/0- --
FSS:POLn6000Volební studia R. Chytilekzk 1/1/07 --
FSS:POLn6001Politický marketing a marketingové průzkumy O. Eiblzk 1/1/07 --
FSS:POLn6002Prostorová analýza voleb M. Pinkzk 1/1/07 --
FSS:POLn6003Vybrané aspekty volebních kampaní M. Gregorzk 1/1/07 --
FSS:POLn6010Experimentální politologie R. Chytilekzk 1/1/05 --
FSS:POLn6011Data a volby M. Pinkz 1/1/03 --
FSS:POLn6012Moderní informační technologie v sociálních vědách R. Chytilekz 0/2/05 --
FSS:POLn6013Simulace volebních kampaní O. Eiblz 1/1/06 --
FSS:POLn6014Praktické politické public relations R. Chytilekzk 1/1/04 --
FSS:POLn6015Politický a veřejný projev - příprava, prezentace, analýza R. Chytilekz 1/1/03 --
FSS:POLn6016Krizová komunikace a krizový management v politice O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLn6017Branding v politice M. Gregorzk 1/1/05 --
FSS:POLn6018Volební data management P. Spáčzk 1/1/04 --
160 kreditů

Volitelné předměty

Nutno získat 6 ECTS za volitelné předměty.