POLn6010 Experimentální politologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Tóth, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 U53
Předpoklady
! POL565 Experimentální politologie && ! NOW ( POL565 Experimentální politologie )
Kurs je otevřen studentům všech oborů na MU se zájmem o experimentální výzkum.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 52 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
představit experimentální směry v politologii v kontrastu k observačnímu výzkumu; diskutovat aplikace experimentální metodologie v různých oblastech politologie;
Výstupy z učení
osvojit si uvažování o kauzalitě a měření kauzálních efektů ;
osvojit si prakticky designování, zpracování a interpretaci experimentů ;
Osnova
 • 1. Uvedení do experimentální politologie: Lesser Evil in Your Face 2. Experimentální politogie a kauzalita 3. Experimenty a kontrola, randomizace 4. Experimentální validita a replikace 5. Seminář 1 psychologická a ekonomická tradice experimentů v politologii (position paper) 6. Design experimentu a výběr participantů, motivace 7. Seminář 2 prezentace návrhů projektů 8. Seminář 3 prezentace návrhů projektů 9. Co se smí a co nesmí: experimentální etika 10. Prezentace realizovaného projektu 11. Realizace experimentu 12. Využívání experimentů v politologii 13. Analýza dat a interpretace výsledků
Literatura
  povinná literatura
 • Leeper, T. J., Druckman, J. N., Freese, J. 2016. Generalizability of Survey Experiments. Journal of Experimental Political Science 2, 109-138.
 • Clark, S. 1999. Justifying Deception in Social Science Research. Journal of Applied Philosophy, 16(2), 151-166.
 • Fried, B. J., Lagunes, P., Venkataramani, A. 2010. Corruption and Inequality at the Crossroad. A Multi-Method Study of Bribery and Discrimination in Latin America. Latin American Research Review, 45(1), 77-97.
 • Herrera, C. D. 2001. Ethics, Deception, and „Those Milgram Experiments.“Journal of Applied Philosophy, 18(3),
 • Hrbková, L., Chytilek, R. 2015. Příliš dobré kauzální argumenty na to, aby byly pravdivé? Experimentální validita v postlacourovské době. Sociální studia 4, 7-16.
 • Bassi, A. 2013. Weather, moods, and voting. An experimental analysis of the effect of weather beyond turnout. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2273189 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2273189
 • Laboratory experiments in the social sciences. Edited by Murray Webster - Jane Sell. Second edition. Amsterdam: Academic Press/Elsevier, 2014. xviii, 516. ISBN 9780124046818. info
 • KELLSTEDT, Paul M. a Guy D. WHITTEN. The fundamentals of political science research. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xxiv, 316. ISBN 9781107621664. info
 • Cambridge Handbook of Experimental Political Science. Edited by James N. Druckman. New York: Cambridge University Press, 2011. xiv, 562. ISBN 9780521174558. info
 • MORTON, Rebecca B. Experimental political science and the study of causality : from nature to the lab. Edited by Kenneth C. Williams. New York: Cambridge University Press, 2010. xv, 590. ISBN 9780521136488. info
Výukové metody
přednášky, semináře
Metody hodnocení
aby mohl být hodnocen, musí student pravidelně navštěvovat hodiny (přednášky i semináře, jsou možné dvě neúčasti). Známka bude souhrnem position paperu (15%), experimentálního projektu (45%) a zkoušky (40%).
Informace učitele
POL 565 je určena motivovaným zájemcům a zájemkyním, kterým vyhovují následující podmínky: - kurs nabízí uvedení do progresivní oblasti experimentální politologie, pokud víme, není na jiné středoevropské univerzitě vyučován - práce v kursu je průběžná, předpokládá se aktivní zapojení během semestru a průběžná kreativní práce s poznatky, které v kursu získají. - je potřeba být ochoten číst v angličtině - součástí kursu je i návrh vlastního experimentu, nejlepší design bude prakticky realizován - považují politologii (nebo vědní obor, který studují) za interdisciplinární vědu, schopnou čerpat například z psychologie či ekonomie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/POLn6010