FSS EVIS11 Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective
Název anglicky: Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-EVIS Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective

Informace o studiu

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VISn4001European Governance and Multilevel Politics P. Kaniokzk 1/1/08 2P
FSS:VISn4002Transformation of Central and Eastern Europe V. Hloušekzk 1/1/08 2P
FSS:VISn4003Modern European State Formation V. Hloušekzk 1/1/06 2P
22 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EGO429Politics of Euroscepticism V. Hloušekzk 1/16 2-
FSS:ESS425 -- 0/0- 2-
FSS:EUP413Europe in Global Economy O. Krpeczk 1/1/08 2-
FSS:VISn5011Comparative Politics of EU countries V. Hloušekzk 1/1/08 2-
FSS:VISn5012Energy Policy of the EU P. Kuchyňkovázk 1/16 2-
FSS:VISn5013Europe and Global Politics O. Krpeczk 1/1/06 2-
FSS:EGO428EU Foreign Policy: Eastern Dimension V. Hloušekzk 1/1/06 2-
FSS:ESS413 -- 0/0- 2-
40 kreditů