Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS SAN03 Sociální antropologie
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SAN Sociální antropologie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN101Úvod do sociální antropologie C. Szalózk 2/0/06 1Z
FSS:SAN102Kritická interpretace náboženství C. Szalózk 1/16 4Z
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie C. Szalózk 1/1/06 2Z
FSS:SAN104Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí C. Szalózk 1/1/06 3Z
FSS:SAN106Politická a ekonomická antropologie C. Szalózk 1/1/06 3Z
FSS:SAN108Etnografické metody a terénní výzkum C. Szalózk 1/1/06 1Z
FSS:SAN109Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu C. Szalózk 0/2/09 2Z
FSS:SAN301Seminář k Úvodu do sociální antropologie C. Szalózk 0/1/16 1P
51 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SAN230Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SAN231Antropologie, tělo a medicína E. Šlesingerovázk 1/16 5-
FSS:SAN235Dějiny sociální antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 3-
FSS:SAN236Vizuální studia E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SAN261Antropologie spotřeby a konzumní společnosti Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SAN267Anthropology and Post-Socialism: Transformations and Identities C. Szalózk 1/1/09 5-
FSS:SAN300Roma in Central Europe C. Szalózk 0/0/09 4-
54 kreditů

Volitelné předměty

Další aplikace