FSpS F Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSpS B-F Fyzioterapie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b4002Bakalářská práce 1 Z. Reguliz 0/0 125 hodin.5 5Z
FSpS:b4004Bakalářská práce 2 Z. Reguliz 0/0 125 hodin.5 6P
FSpS:b4805 -- 0/0- 5P
FSpS:b4814Odborná praxe 1 R. Vysokýz 0/0/0 4T.3 2P
FSpS:b4834Odborná praxe 2 R. Vysokýz 0/0/0 3T.3 3P
FSpS:b4841Odborná praxe 3 R. Vysokýz 0/0/0 4T.3 4P
FSpS:b4843Sportovní fyzioterapie 1 - letní výcvikový kurz J. Ondráčekk 0/0 5D.3 4P
FSpS:b4853Odborná praxe 4 R. Vysokýz 0/0/0 3T.3 5P
FSpS:bp4001Metodologie M. Seberazk 1/2/06 4Z
FSpS:bp4032Teorie sportovního tréninku J. Nykodýmzk 1/1/04 3Z
FSpS:bp4038První pomoc M. Zvonařk 0/1/02 2Z
FSpS:bp4800Biologie R. Kláštereckáz 2/0/01 1Z
FSpS:bp4801Histologie K. Kapounkováz 1/01 1Z
FSpS:bp4802Základy hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie R. Vysokýk 1/0/01 1Z
FSpS:bp4803Kineziologie, algeziologie a odvozené techniky diagnostiky a terapie 1 M. Komzákzk 1/4/06 1P
FSpS:bp4804Sportovní příprava T. Kalinaz 0/1/01 1-
FSpS:bp4806Propedeutika v rehabilitaci a základy fyzioterapie 1 R. Vysokýzk 1/2/04 1P
FSpS:bp4807Plavecké sporty S. Kodešováz 0/1/01 1-
FSpS:bp4808Anatomie 1 J. Dobrovolnázk 2/2/03 1Z
FSpS:bp4809Latina, lékařská terminologie R. Prucklovák 0/2/02 1-
FSpS:bp4810English For Physiotherapists R. Prucklovák 0/2/02 1-
FSpS:bp4811 -- 0/0- 1Z
FSpS:bp4812Fyzikální terapie 1 I. Struhárzk 2/3/05 1P
FSpS:bp4813Neurofyziologie J. Vomelaz 1/0/01 2Z
FSpS:bp4815Patologie J. Lenzz 2/02 2Z
FSpS:bp4816Fyzikální terapie 2 I. Struhárzk 1/2/04 2P
FSpS:bp4817Propedeutika v rehabilitaci a základy fyzioterapie 2 R. Vysokýzk 1/2/04 2P
FSpS:bp4818Anatomie 2 J. Dobrovolnázk 2/2/03 2Z
FSpS:bp4819Fyziologie J. Vomelazk 2/0/02 2Z
FSpS:bp4820Fyzioterapie v klinických oborech 1 R. Vysokýzk 0/4/03 2P
FSpS:bp4821Chirurgie J. Vomelaz 2/0/02 2Z
FSpS:bp4822Kineziologie, algeziologie a odvozené techniky diagnostiky a terapie 2 M. Komzákzk 1/3/04 2P
FSpS:bp4823Biomechanika M. Zvonařk 1/12 2Z
FSpS:bp4824Biofyzika J. Kolářovák 2/02 2Z
FSpS:bp4825Farmakologie I. Tomáškováz 1/01 2Z
FSpS:bp4826Klinická fyziologie a patofyziologie 1 K. Kapounkovázk 1/13 3Z
FSpS:bp4827Interní lékařství 1 I. Tomáškováz 2/0/02 3Z
FSpS:bp4828Neurologie 1 K. Kapounkovák 2/02 3Z
FSpS:bp4829Fyzikální terapie 3 J. Dobrovolnázk 1/2/03 3P
FSpS:bp4830Fyzioterapie v klinických oborech 2 R. Vysokýzk 2/6/04 3P
FSpS:bp4831Tělovýchovné lékařství M. Komzákz 1/01 3Z
FSpS:bp4832Základy filozofie a etiky v rehabilitaci E. Hurychk 1/12 3Z
FSpS:bp4833Kineziologie, algeziologie a odvozené techniky diagnostiky a terapie 3 M. Komzákzk 2/4/05 3P
FSpS:bp4835Pedagogika a psychologie V. Jůvak 0/11 3-
FSpS:bp4836Traumatologie M. Komzákzk 1/0/02 3Z
FSpS:bp4837Klinická fyziologie a patofyziologie 2 J. Dobrovolnázk 1/1/03 4Z
FSpS:bp4838Fyzioterapie v klinických oborech 3 R. Vysokýzk 2/6/04 4P
FSpS:bp4839Kineziologie, algeziologie a odvozené techniky diagnostiky a terapie 4 M. Komzákzk 2/4/05 4P
FSpS:bp4840Neurologie 2 K. Kapounkovázk 2/02 4Z
FSpS:bp4842Fyzikální terapie 4 J. Dobrovolnázk 1/1/03 4P
FSpS:bp4844Sportovní fyzioterapie 2 M. Komzákzk 0/1/02 6P
FSpS:bp4845Ergoterapie R. Vysokýk 1/0/02 4Z
FSpS:bp4846Interní lékařství 2 J. Vorlíčekzk 2/02 4Z
FSpS:bp4847Ortopedie M. Komzákk 1/02 4Z
FSpS:bp4848Fyzioterapie v klinických oborech 4 R. Vysokýzk 1/10/05 5P
FSpS:bp4849Gynekologie a porodnictví I. Tomáškováz 1/02 5Z
FSpS:bp4850Kineziologie, algeziologie a odvozené techniky diagnostiky a terapie 5 M. Komzákzk 1/4/05 5P
FSpS:bp4851Pediatrie I. Tomáškováz 1/02 5Z
FSpS:bp4852Kompenzace a regenerace ve sportu M. Kumstátz 0/1/01 5Z
FSpS:bp4854Psychiatrie a klinická psychologie P. Fiľok 1/1/02 5Z
FSpS:bp4855Kineziologie, algeziologie a odvozené techniky diagnostiky a terapie 6 M. Komzákzk 1/3/05 6P
FSpS:bp4856Základy sociální a pracovní rehabilitace R. Vysokýz 1/0/01 6Z
FSpS:bp4857Fyzioterapie v klinických oborech 5 R. Vysokýzk 0/10/06 6P
FSpS:bp4858Právo a administrativní práce ve zdravotnictví M. Koščíkz 0/21 6-
FSpS:bp4859Základy psychologie sportu a zdraví P. Pačesováz 1/0/01 6Z
FSpS:bp4860Základy sportovní výživy M. Kumstátz 0/1/01 6-
FSpS:bp4861Protetika a ortetika J. Vomelak 0/22 6Z
178 kreditů