FSpS RKH Rozhodčí kolektivních her
Název anglicky: Referee in Team Sports
bakalářský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSpS B-TVS Tělesná výchova a sport

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bk4012Informační technologie M. Seberak 7/7/03 1-
FSpS:bk4024Manažerské minimum ve sportu O. Racekk 7/7/03 1-
FSpS:bk4038První pomoc M. Zvonařk 0/7/02 5-
8 kreditů
Jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bk4003English R. Prucklovázk 0/7/04 3-
4 kredity
TV
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bk4007Základní a rytmická gymnastika P. Vaculíkováz 0/13/03 2-
3 kredity

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bk4001Metodologie M. Seberazk 7/13/06 4P
FSpS:b4002Bakalářská práce 1 Z. Reguliz 0/0 125 hodin.5 5-
FSpS:b4004Bakalářská práce 2 Z. Reguliz 0/0 125 hodin.5 6P
16 kreditů

Povinné předměty

Student si zapisuje předmět Antropomotorika a biomechanika se zakončením zkouškou a kreditovou hodnotou 6 kr.
Student si zapisuje předmět Zdravotní tělesná výchova se zakončením zkouškou a kreditovou hodnotou 4 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b4011b -- 0/0- 3P
FSpS:b4011s -- 0/0- 3P
FSpS:b4016s -- 0/0- 2P
FSpS:b4016v -- 0/0- 2P
FSpS:b4030Praxe M. Ročekz 0/0/0 75 hodin.3 4-
FSpS:bk4005Pedagogika V. Jůvazk 7/7/04 2P
FSpS:bk4006Filozofie V. Moudrzk 7/7/04 6P
FSpS:bk4008Anatomie M. Gimunovázk 7/7/04 2P
FSpS:bk4009Plavání 1 S. Kodešováz 0/7/02 4P
FSpS:bk4010Volejbal T. Vencúrikz 0/7/02 1P
FSpS:bk4013Fyziologie M. Bernacikovázk 7/13/05 2Z
FSpS:bk4014Plavání 2 S. Kodešováz 0/7/02 5P
FSpS:bk4015Basketbal T. Vencúrikz 0/7/02 1P
FSpS:bk4017Psychologie P. Fiľozk 7/7/04 2P
FSpS:bk4018Antropomotorika a biomechanika M. Zvonařzk 13/13/05+1 4Z
FSpS:bk4019Sportovní gymnastika P. Hedbávnýz 0/7/02 4P
FSpS:bk4020Atletika 1 Z. Hlavoňováz 0/7/02 4P
FSpS:bk4021Bruslení J. Nykodýmz 0/7/02 1P
FSpS:bk4022Kultura projevu a akademické psaní E. Hurychzk 7/7/04 3-
FSpS:bk4023Příprava k praxi M. Ročekz 7/7/03 3-
FSpS:bk4025Pohyb a zdraví J. Vomelak 7/0/02 3P
FSpS:bk4026Atletika 2 Z. Hlavoňováz 0/7/02 5P
FSpS:bk4027Průpravné úpoly J. Reguli Čihounkováz 0/7/02 1P
FSpS:bk4028Fotbal D. Bokůvkaz 0/7/02 1P
FSpS:bk4029Didaktika V. Jůvazk 7/7/04 6P
FSpS:bk4031Zdravotní tělesná výchova K. Kapounkovázk 7/7/03+1 6P
FSpS:bk4032Teorie sportovního tréninku J. Nykodýmzk 7/7/04 4Z
FSpS:bk4033Sociologie A. Svobodazk 7/7/04 3P
FSpS:bk4034Florbal a softbal T. Vencúrikz 0/7/02 1P
FSpS:bk4035Dějiny sportu M. Strachovázk 7/7/04 1P
FSpS:bk4036Selected Topics in Sport Science T. Vespalecz 7/0/02 5-
FSpS:bk4037Gymnastická příprava P. Vaculíkováz 0/7/02 3P
85 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b4511 -- 0/0- 1P
FSpS:b4520 -- 0/0- 2-
FSpS:b4530 -- 0/0- 3-
FSpS:b4540 -- 0/0- 4-
FSpS:b4550 -- 0/0- 5P
FSpS:b4551 -- 0/0- 5P
FSpS:bk4050 -- 0/0- 1-
FSpS:bk4051Fyziologie zátěže J. Vomelazk 7/7/04 4-
FSpS:bk4053Úvod do kondičního tréninku J. Cacekzk 7/13/05 2-
FSpS:bk4055Výživa a regenerace ve sportu I. Hrnčiříkovázk 7/7/04 6-
FSpS:bk4056Právo ve sportu J. Novákzk 7/7/04 5-
FSpS:bk4057Teorie sportovního tréninku 2 J. Nykodýmzk 7/7/04 6-
FSpS:bk4058Netradiční hry J. Nykodýmz 0/7/02 3-
FSpS:bk4059Sportovní diagnostika T. Vencúrikz 0/13/03 6-
FSpS:bk4552 -- 0/0- 5P
26 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si volí právě jeden předmět povinně-volitelných předmětů rozhodcovské specializace (dle vybrané kolektivní hry).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b4531a -- 0/0- 3P
FSpS:b4531b -- 0/0- 3P
FSpS:b4531c -- 0/0- 3P
FSpS:b4531d -- 0/0- 3P
0 kreditů