PdF NMA2vp Učitelství matematiky pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-MA2 Učitelství matematiky pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA0022Teorie množin J. Chvalinazk 2/2/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).6 1P
PdF:MA0024Historie matematiky H. Durnovák 1/2/1 12 hodin (kombinovaná forma).5 2-
PdF:MA0026Teorie čísel J. Chvalinazk 2/2/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).6 3P
PdF:MA0027Seminář z diskrétní matematiky H. Durnovák 0/2/.7 8 hodin (kombinovaná forma).2 4-
19 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student musí zvolit minimálně jeden z těchto předmětů:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA0028Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky J. Beránekk 0/4/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).4 4P
PdF:MA0029Specifické vzdělávací potřeby v matematice J. Beránekk 0/4/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).4 4P
PdF:MA0030Kapitoly z historie vyučování matematice J. Beránekk 0/4/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).4 4P
12 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA0021Didaktika matematiky 1 J. Beránekk 2/2/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).3 1P
PdF:MA0023Didaktika matematiky 2 J. Beránekk 2/1/1 12 hodin (kombinovaná forma).3 2P
PdF:MA0025Didaktika matematiky 3 J. Beránekzk 2/2/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).4 3P
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:MA6002Učitelská praxe 2 J. Beránekz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:MA6003Učitelská praxe 3 J. Beránekz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů