Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF NAJ204 Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-AJ2_ Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ4101Praktická a profesní angličtina 1 I. Headlandová Kalischováz 0/2/02 1P
PdF:AJ4102Praktická a profesní angličtina 2 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/04 2P
PdF:AJ4201Lexikologie O. Dontcheva-Navrátilováz 0/2/02 1P
PdF:AJ4202Stylistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/04 2P
PdF:AJ4301Současná britská literatura a společnost L. Podroužkováz 0/2/02 1P
PdF:AJ4302Současná americká literatura a společnost L. Podroužkováz 0/2/02 2P
PdF:AJ4303Literatura pro děti a mládež L. Podroužkováz 0/2/02 3P
18 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ4401Didaktika anglického jazyka 1A -z 0/2/02 1Z
PdF:AJ4402Didaktika anglického jazyka 1B -z 0/2/02 2Z
PdF:AJ4403Didaktika anglického jazyka 2A -zk 0/2/04 3Z
PdF:AJ4404Didaktika anglického jazyka 2B -z 0/2/02 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 J. Nehybaz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi J. Nehybaz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:AJ6002Učitelská praxe 2 S. Hanušováz 0/0/5 50 hodin.2 2P
PdF:AJ6003Učitelská praxe 3 -z 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Další aplikace