FF FNRLpV Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-RL_ Religionistika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLMgA001Úvod do magisterského studia religionistiky D. Zbíralzk 2/0/04 1Z
FF:RLMgA002Religionistická typologie a taxonomie D. Zbíralzk 1/1/09 1Z
FF:RLMgA003Mýtus a rituál D. Zbíralzk 1/1/09 2Z
FF:RLMgA004Power, Authority, Tradition D. Zbíralzk 1/1/09 3Z
FF:RLMgA005Náboženství a tělo D. Zbíralzk 1/1/09 4Z
FF:RLZkMStátní závěrečná zkouška magisterská D. ZbíralSZk 0/0/0- 4-
40 kreditů