FF FNMUpJ Muzeologie
Název anglicky: Museology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-MU_ Muzeologie

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_015Seminář k magisterské diplomové práci I. O. Kirschz 0/2/010 3P
FF:MUM_016Seminář k magisterské diplomové práci II. O. Kirschz 0/2/010 4P
FF:MUM_017Magisterská diplomová práce O. Kirschz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
FF:MUM_018Státní závěrečná zkouška magisterská O. KirschSZk 0/0/0 1 den.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Obecná muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_003Teoretická muzeologie P. Tišliarzk 2/0/05 1Z
FF:MUM_005Muzejní management A. Křížovázk 1/1/05 2Z
FF:MUM_007Vědecký výzkum a muzeologie P. Tišliark 1/1/04 1Z
FF:MUM_010Speciální muzeologie O. Kirschk 1/1/04 3P
18 kreditů

Muzejní výstavnictví

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_002Teorie muzejního výstavnictví P. Tišliarzk 2/0/05 1Z
FF:MUM_006Muzejní architektura P. Tišliark 2/0/04 4P
FF:MUM_011Muzejně výstavní kritika A. Křížovák 0/2/04 2P
FF:MUM_019Výstavní muzejní didaktika P. Tišliark 1/1/04 3Z
17 kreditů

Muzejní pedagogika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_001Úvod do muzejní pedagogiky V. Jůvazk 2/0/05 1Z
FF:MUM_004Muzejní psychologie V. Jůvak 1/1/05 2Z
FF:MUM_008Inkluzivní muzejní pedagogika V. Jůvak 1/1/05 3P
FF:MUM_009Prezentační muzejní didaktika V. Jůvazk 2/0/04 4P
19 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_012Příprava a realizace výstav I. P. Tišliarz 1/1/05 2P
FF:MUM_013Příprava a realizace výstav II. P. Tišliarzk 1/1/05 3Z
FF:MUM_014Praxe v muzeu O. Kirschz 0/0/0 100 hodin.7 2P
17 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB107Péče o kulturní dědictví I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:MUM_B001Studijní exkurze O. Kirschz 0/0/0 3 dny.7 --
FF:MUM_B002The Special Topics of Museology P. Tišliarz 2/0/03 --
FF:MUM_B003Encyklopedie Brna I. Loskotováz 0/2/04 --
FF:MUM_B004Stáž z muzejní pedagogiky L. Jagošovák 0/2/05 --
FF:MUM_B005Forum of Museology P. Tišliarz 2/0/03 --
26 kreditů

Volitelné předměty