FF FNMUpH Muzeologie
Název anglicky: Museology
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-MU_ Muzeologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Obecná muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_003Teoretická muzeologie P. Tišliarzk 2/0/05 1Z
FF:MUM_005Muzejní management A. Křížovázk 1/1/05 2Z
10 kreditů

Muzejní výstavnictví

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_002Teorie muzejního výstavnictví P. Tišliarzk 2/0/05 1Z
FF:MUM_012Příprava a realizace výstav I. P. Tišliarz 1/1/05 2P
FF:MUM_013Příprava a realizace výstav II. P. Tišliarzk 1/1/05 3Z
15 kreditů

Muzejní pedagogika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_001Úvod do muzejní pedagogiky V. Jůvazk 2/0/05 1Z
FF:MUM_004Muzejní psychologie V. Jůvak 1/1/05 2Z
FF:MUM_009Prezentační muzejní didaktika V. Jůvazk 2/0/04 4P
14 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_014Praxe v muzeu O. Kirschz 0/0/0 100 hodin.7 2P
7 kreditů

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_015Seminář k magisterské diplomové práci I. O. Kirschz 0/2/010 3P
FF:MUM_016Seminář k magisterské diplomové práci II. O. Kirschz 0/2/010 4P
FF:MUM_017Magisterská diplomová práce O. Kirschz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
FF:MUM_018Státní závěrečná zkouška magisterská O. KirschSZk 0/0/0 1 den.- 4P
20 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student/ka z povinně volitelných předmětů splní alespoň 14 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB107Péče o kulturní dědictví I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:MUM_006Muzejní architektura P. Tišliark 2/0/04 --
FF:MUM_007Vědecký výzkum a muzeologie P. Tišliark 1/1/04 --
FF:MUM_008Inkluzivní muzejní pedagogika V. Jůvak 1/1/05 --
FF:MUM_010Speciální muzeologie O. Kirschk 1/1/04 --
FF:MUM_011Muzejně výstavní kritika A. Křížovák 0/2/04 --
FF:MUM_019Výstavní muzejní didaktika P. Tišliark 1/1/04 --
FF:MUM_B001Studijní exkurze O. Kirschz 0/0/0 3 dny.7 --
FF:MUM_B002The Special Topics of Museology P. Tišliarz 2/0/03 --
FF:MUM_B003Encyklopedie Brna I. Loskotováz 0/2/04 --
FF:MUM_B004Stáž z muzejní pedagogiky L. Jagošovák 0/2/05 --
FF:MUM_B005Forum of Museology P. Tišliarz 2/0/03 --
51 kreditů

Volitelné předměty

Student si může vybrat z celofakultní nabídky předmětů, dle svých zájmů a preferencí.