FF FNMUpV Muzeologie
Název anglicky: Museology
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-MU_ Muzeologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Obecná muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_003Teoretická muzeologie P. Tišliarzk 2/0/05 1Z
FF:MUM_005Muzejní management A. Křížovázk 1/1/05 2P
10 kreditů

Muzejní výstavnictví

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_002Teorie muzejního výstavnictví P. Tišliarzk 2/0/05 1Z
FF:MUM_019Výstavní muzejní didaktika P. Tišliark 1/1/04 3P
9 kreditů

Muzejní pedagogika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUM_001Úvod do muzejní pedagogiky V. Jůvazk 2/0/05 3Z
FF:MUM_009Prezentační muzejní didaktika V. Jůvazk 2/0/04 4P
9 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student/ka z povinně volitelných předmětů splní alespoň 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB107Péče o kulturní dědictví I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:MUM_006Muzejní architektura P. Tišliark 2/0/04 --
FF:MUM_007Vědecký výzkum a muzeologie P. Tišliark 1/1/04 --
FF:MUM_008Inkluzivní muzejní pedagogika V. Jůvak 1/1/05 --
FF:MUM_010Speciální muzeologie O. Kirschk 1/1/04 --
FF:MUM_011Muzejně výstavní kritika A. Křížovák 0/2/04 --
FF:MUM_012Příprava a realizace výstav I. P. Tišliarz 1/1/05 --
FF:MUM_013Příprava a realizace výstav II. P. Tišliarzk 1/1/05 --
FF:MUM_014Praxe v muzeu O. Kirschz 0/0/0 100 hodin.7 --
FF:MUM_B001Studijní exkurze O. Kirschz 0/0/0 3 dny.7 --
FF:MUM_B002The Special Topics of Museology P. Tišliarz 2/0/03 --
FF:MUM_B003Encyklopedie Brna I. Loskotováz 0/2/04 --
FF:MUM_B004Stáž z muzejní pedagogiky L. Jagošovák 0/2/05 --
FF:MUM_B005Forum of Museology P. Tišliarz 2/0/03 --
64 kreditů