Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F13004 Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-IJ_ Italský jazyk a literatura

Povinné předměty (35 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A021Filologia italiana I P. Diviziazk 2/0/05 1Z
FF:IJ2A022Storia della letteratura italiana I (dalle origini a Dante) P. Diviziazk 2/0/05 2Z
FF:IJ2A023Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco) P. Diviziazk 2/0/05 3Z
FF:ROM2B101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/05 1Z
FF:IJ2A031Storia della lingua italiana I P. Diviziaz 2/0/02 1Z
FF:IJ2A032Storia della lingua italiana II P. Diviziazk 2/0/03 2Z
FF:IJ2A033Dialettologia italiana Ch. Cusimanozk 2/0/05 1Z
FF:IJ2A035Linguistica italiana Ch. Cusimanozk 1/1/05 3Z
35 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A055Esami finali (laurea magistrale) P. DiviziaSZk 0/0/0- 4Z
0 kreditů

Povinně volitelné předměty (5 kr.)

Blok 1 (-)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B002Letteratura italiana antica (B) P. Diviziazk 2/0/05 2-
FF:IJ2B004Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/05 2-
FF:IJ2B005Filologia italiana III P. Diviziazk 0/0/25 3-
FF:IJ2B007La commedia umanistico-rinascimentale P. Diviziazk 2/0/05 1-
FF:IJ2B012Il teatro del Manichino P. Diviziazk 2/0/05 2-
FF:IJ2B052Pragmatica dell'italiano A. Bitontizk 2/0/05 2-
FF:IJ2B054Sociolinguistica dell'italiano A. Bitontizk 2/0/05 2-
FF:IJ2B055Linguistica delle istituzioni A. Bitontizk 2/0/05 1-
FF:IJ2B056Educazione linguistica A. Bitontizk 2/0/05 2-
FF:IJ2B058Seminario di traduzione K. Garajovázk 0/2/05 2-
FF:IJ2B061Seminario del lettorato di lingua italiana (A) K. Garajovázk 0/2/04 1-
FF:IJ2B062Seminario del lettorato di lingua italiana (B) K. Garajovázk 0/2/04 2-
FF:IJ2B063Jazykový seminář VII Z. Šebelováz 0/2/03 1-
FF:IJ2B064Jazykový seminář VIII K. Garajováz 0/2/03 2-
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 2-
FF:LJ601Latina pro nelatináře I J. Mikulovák 1/1/04 1-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II J. Mikulovázk 1/1/04 2-
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 3-
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 4-
FF:LJMedA05Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol. D. Urbanovák 1/1/04 1-
FF:LJMedA06Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol. D. Urbanovázk 1/1/04 2-
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I P. Mutlováz 0/2/03 1-
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II D. Urbanováz 0/2/0 0.3 2-
FF:ROM2B107Filologia romanza P. Diviziazk 2/0/05 1-
FF:ROM2B133Minority Languages in Europe K. Garajovázk 0/0/12 1-
106 kreditů

Další aplikace