FF FNIJpV Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-IJ_ Italský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

ATTENZIONE: griglia valida per gli studenti iscritti a partire dall'autunno 2024.
Gli studenti che hanno cominciato il corso di laurea magistrale in italianistica in 
semestri precedenti devono far riferimento soltanto alla griglia di controllo (kontrolní šablona)


CZ:
Student, který si zvolil studijní program typu "vedlejší" musí splnit všechny povinných předmětů (32 kreditů) a dále alespoň 8 kreditů v rámci povinně volitelných předmětů.

EN:
Students who choose the "minor" programme in Italian studies must take all the compulsory courses (32 credits), and 8 more credits from the section of compulsory-elective courses.

Povinné předměty (32 kr.)

POZOR: Tato šablona má pouze orientační charakter - pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu a příslušnou kontrolní šablonu.

CZ / IT:
Splnit vše.

Si osservi che alcuni corsi obbligatori devono essere frequentati in un ordine determinato.
Così la serie di filologia e letteratura, quattro corsi in tre semestri, nell'ordine:

 1. IJ2A221 Filologia italiana I
 2. IJ2A222 Storia della letteratura italiana I (dalle Origini a Dante)
  IJ2A224 Filologia italiana II
 3. IJ2A225 Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco)
E la serie di storia della lingua, due corsi in due semestri, nell'ordine:
 1. IJ2A231 Storia della lingua italiana I
 2. IJ2A232 Storia della lingua italiana II


EN:
Students must take all these courses.
Please note that some of these compulsory courses must be taken in a certain order.
The philological-literary series, four subjects on three semesters, in this order:
 1. IJ2A221 Textual Criticism I
 2. IJ2A222 History of Italian Literature I (from the Origins to Dante)
  IJ2A224 Textual Criticism II
 3. IJ2A225 History of Italian Literature II (from Petrarch to Baroque)
And the history of language series, two subjects on two semesters (the first two courses are offered in the same semester and must be taken together in the very same semester), in this order:
 1. IJ2A231 History of Italian Language I
 2. IJ2A232 History of Italian Language II

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A221Filologia italiana I P. Diviziazk 2/0/04 1Z
FF:IJ2A222Storia della letteratura italiana I (dalle origini a Dante) P. Diviziazk 2/0/04 1Z
FF:IJ2A224Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/04 2Z
FF:IJ2A225Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco) P. Diviziazk 2/0/04 3Z
FF:IJ2A231Storia della lingua italiana I (dal latino volgare a Dante) P. Diviziazk 2/0/04 1Z
FF:IJ2A232Storia della lingua italiana II P. Diviziazk 2/0/04 2Z
FF:IJ2A235Linguistica italiana E. Mocciarozk 1/1/04 1Z
FF:IJ2A237Linguistica delle origini E. Mocciarozk 2/0/04 1Z
32 kreditů

Povinně volitelné předměty (8 kr.)

Bloky 1+2 - filologicko-literární zaměření

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B001Letteratura italiana antica (A) P. Diviziazk 2/0/04 1P
FF:IJ2B002Letteratura italiana antica (B) P. Diviziazk 2/0/04 2P
FF:IJ2B005Filologia italiana III P. Diviziazk 0/0/24 3P
FF:IJ2B006Filologia italiana IV P. Diviziazk 0/0/24 --
FF:IJ2B007Letteratura umanistica: la commedia P. Diviziazk 2/0/05 1P
FF:IJ2B008Letture commentate P. Diviziazk 1/1/03 2-
FF:IJ2B009Letteratura italiana moderna e contemporanea (A) P. Diviziazk 2/0/04 1P
FF:IJ2B010Letteratura italiana moderna e contemporanea (B) P. Diviziazk 2/0/04 2P
FF:IJ2B012Filologia d'autore e Critica delle varianti P. Diviziazk 2/0/01 2-
FF:LJMedA05Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol. D. Urbanovák 1/1/04 1-
FF:LJMedA06Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol. P. Mutlovázk 1/1/04 2-
FF:LJMedC01Četba Vulgáty D. Urbanováz 0/0/0- 1-
41 kreditů

Bloky 3+4 - lingvistické zaměření

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B054Sociolinguistica dell'italiano E. Mocciarozk 2/0/04 2P
FF:IJ2B055Linguistica italiana Ch. Cusimanozk 2/0/04 1P
FF:IJ2B057Linguistica delle origini E. Mocciarozk 2/0/04 3P
FF:IJ2B064Dialettologia italiana E. Mocciarozk 2/0/04 2P
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I D. Stehlíkovák 0/2/04 1-
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II P. Mutlovák 0/2/04 2-
24 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/01 1-
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/01 2-
FF:ROM2B107Filologia romanza A P. Diviziazk 2/0/04 3-
FF:ROM2B108Filologia romanza B P. Diviziazk 2/0/04 4-
10 kreditů

Written Test + SZZ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A054Prova scritta finale P. Diviziaz 0/0/0 3 hodiny.- 4P
FF:IJ2A055minEsami finali laurea magistrale (minor) P. DiviziaSZk 0/0/0- 4P
0 kreditů