FF FNSJpH Španělský jazyk a literatura
Název anglicky: Spanish Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-SJ_ Španělský jazyk a literatura

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ2A001Teorías literarias y literaturas comparadas J. Bellón Aguilerazk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.6 1Z
FF:SJ2A002Literatura española J. Bellón Aguilerazk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 2Z
FF:SJ2A003Literatura hispanoamericana D. Vázquez Touriñozk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 3P
FF:SJ2A011Gramática histórica del español I. Buzekzk 2/2/2 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 1Z
FF:SJ2A012Sociopragmática y tradiciones discursivas del español I. Buzekzk 2/2/2 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.6 2Z
FF:SJ2A013Variedades del español I. Buzekzk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 3Z
FF:SJ2A024Klauzurní práce J. Bellón Aguilerazk 0/0/0 3 hodiny.- 3P
FF:SJ2A025Státní závěrečná zkouška magisterská J. Bellón AguileraSZk 0/0/0- 4P
32 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ2A021Seminář k magisterské diplomové práci 1 J. Bellón Aguileraz 0/0/615 3P
FF:SJ2A022Seminář k magisterské diplomové práci 2 J. Bellón Aguileraz 0/0/615 4P
FF:SJ2A023Magisterská diplomová práce J. Bellón Aguileraz 0/0/0- 4P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM2B101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/05 --
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/02 --
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/02 --
FF:SAKS01Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/02+3 --
FF:SAKS31Španělština v USA T. Pospíšilzk 1/1/02+3 --
FF:SAKS33Obraz USA v mexické literatuře T. Pospíšilzk 1/1/02+3 --
FF:SAKS34Mexická divadelní tvorba T. Pospíšilzk 1/1/02+3 --
FF:SJ1B021Sexismus ve španělském jazyce P. Stehlíkzk 1/1/45 --
FF:SJ2B001Teatro hispanoamericano D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ2B003Prefixoidy v současné španělštině P. Stehlíkzk 1/1/45 --
FF:SJ2B004Jazyk reklamy P. Stehlíkzk 1/1/45 --
FF:SJ2B005Španělsko-česká Srovnávací stylistika M. Strmiskovázk 1/1/45 --
FF:SJ2B006Teatro español contemporáneo D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ2B007El cuento español e hispanoamericano J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ2B008Literatura Nového Španělska a Mexika. Vybrané kapitoly E. Lukavskázk 1/1/45 --
FF:SJ2B009Úvod do španělské lexikografie I. Buzekzk 1/1/44 --
FF:SJ2B010“So la espina está la rosa”: Lecturas del Libro de buen amor J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ2B011Utopías y literaturas distópicas. Teoría, historia y casos en lengua española J. Bellón Aguileraz 0/0/05 --
FF:SJ2B012Španělská literatura v období 1850-1914 J. Bellón Aguilerazk 1/1/05 --
FF:SJ2B013Literaturas sacralizadas en español J. Bellón Aguilerazk 1/1/44 --
FF:SJ2B014Atenas en Madrid: Recepción de los clásicos grecorromanos en España, siglo XX J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
97 kreditů