FF FNANDRpJ Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-ANDR_ Andragogika

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM180Seminář k magisterské diplomové práci I P. Novotnýz 0/0/1010 3P
FF:PAM181Seminář k magisterské diplomové práci II P. Novotnýz 0/0/1010 4P
FF:PAM199Magisterská diplomová práce P. Novotnýz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:PAM200Státní závěrečná zkouška magisterská P. NovotnýSZk 0/0/0 individuálně.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM001Andragogika I M. Rabušicovázk 2/0/06 1Z
FF:PAM002Andragogika II M. Rabušicovázk 1/1/06 2Z
FF:PAM003Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 2/0/06 1Z
FF:PAM004Kvantitativní výzkum P. Hlaďozk 1/1/06 2Z
FF:PAM005Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 1/1/06 1Z
FF:PAM007Řízení vzdělávacích institucí M. Polzk 1/1/06 3Z
FF:PAM008Kariérové poradenství ve vzdělávání dospělých B. Lazarovázk 1/1/06 3Z
FF:PAM009Odborná praxe P. Novotnýz 0/0/0 Praxe - 100 hodin.6 3Z
FF:PAM010Didaktika vzdělávání dospělých M. Rabušicovázk 1/1/06 2Z
54 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM102Řízení lidských zdrojů v praxi B. Lazarováz 0/2/04 2P
FF:PAM103Geragogika D. Knotováz 1/1/04 3P
FF:PAM105Inovace v českém vzdělávání P. Novotnýz 0/2/04 3P
FF:PAM106Multikulturní výchova D. Knotováz 1/1/04 1P
FF:PAM107Právo pro andragogy J. Harvánekz 1/1/04 2P
FF:PAM108Projektové plánování a řízení P. Novotnýz 1/1/04 3P
FF:PAM109Ekonomika vzdělávání dospělých P. Novotnýz 1/1/04 3P
FF:PAM112Filozofie výchovy a vzdělání M. Polz 1/1/04 1Z
FF:PAM117Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 10/16/04 3P
FF:PAM123Global Education P. Novotnýz 1/1/05 3P
FF:PAM124Seminář k základům poradenství B. Lazarováz 0/2/04 2P
FF:PAM125E-learning J. Zounekz 0/2/06 4P
FF:PAM126Analýza kvantitativních dat M. Sedláčekz 0/2/06 3P
FF:PAM127Projekty mezigeneračního učení v komunitách M. Rabušicováz 1/1/04 4P
FF:PAM129Professional Learning and Organizations P. Novotnýk 0/0/05 2P
FF:PAM130Blok expertů v andragogice P. Novotnýz 1/1/04 2P
FF:PAM131Education and schooling in the 21st century M. Rabušicováz 1/1/05 1P
FF:PAM132Research methods in adult education P. Novotnýz 0/0/05 3P
FF:PAM133Výběr pracovníků a assessment centra B. Lazarováz 0/16/04 2P
FF:PAM134Blok expertů v andragogice II P. Novotnýz 1/1/04 3P
FF:PAM135Lektorské minimum P. Novotnýz 1/1/03 3P
FF:PAM141Interkulturní kompetence D. Knotováz 0/16/04 4P
FF:PAM145Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání J. Zounekz 1/1/04 3P
FF:PAM146Profesní seniorita P. Hlaďoz 0/16/04 4P
FF:PAM147Age management P. Hlaďoz 0/16/04 3P
FF:PAM149Pedagogická evaluace M. Polz 1/1/04 4P
FF:PAM150Education in the Era of Globalization P. Novotnýz 2/2/06 2P
117 kreditů