FF FBSOPPpJ Sociální pedagogika a poradenství
Název anglicky: Social Education and Counselling
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-SOPP_ Sociální pedagogika a poradenství

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PBB012Seminář k bakalářské diplomové práci P. Hlaďoz 0/2/0 individuální plán.12 6P
12 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PBB001Obecná pedagogika R. Švaříčekzk 2/0/06 1Z
FF:PBB002Základy psychologie B. Lazarovázk 1/1/06 1Z
FF:PBB003Základy sociální pedagogiky D. Knotovázk 1/1/06 1Z
FF:PBB004Základy poradenství L. Hlouškovázk 1/1/06 2Z
FF:PBB005Teorie a metody sociální práce P. Hlaďozk 1/1/06 2Z
FF:PBB006Sociální politika D. Knotovázk 1/1/06 2P
FF:PBB007Ročníková práce P. Hlaďoz 0/2/0 individuální konzultace.6 3P
FF:PBB008Úvod do pedagogického výzkumu P. Novotnýzk 1/1/06 3Z
FF:PBB009Odborná praxe a supervize I. L. Hlouškováz 0/0/0 100 hodin (z toho 80 hodin stáž v zařízení).4 4P
FF:PBB010Metody a techniky pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 4Z
FF:PBB011Základy sociologie K. Šeďovázk 2/0/06 5Z
FF:PBB013Odborná praxe a supervize II. L. Hlouškováz 0/0/0 100 hodin (z toho 80 hodin stáž v zařízení).4 5P
FF:PBB201Bakalářská diplomová práce P. Hlaďoz 0/0/0 individuálně.- 6-
FF:PBB202Státní závěrečná zkouška bakalářská P. HlaďoSZk 0/0/0 individuálně.- 6-
68 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok profilujících předmětů

Z bloku profilujících předmětů si studenti vybírají předměty podle svých preferencí, ale každý student musí z tohoto bloku absolvoval minimálně 12 předmětů (získat 48 kreditů). Uvedený minimální počet předmětů (48 kreditů) nelze nahradit absolvováním předmětů z bloku neprofilujících předmětů. Absolvování jednotlivých předmětů v daných semestrech je doporučené.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PBB125Základy práva J. Harvánekz 1/1/04 5P
FF:PBB109Pedagogická diagnostika P. Hlaďoz 1/1/04 4P
FF:PBB123Sociální psychologie B. Lazarováz 1/1/04 4P
FF:PBB126Základy speciální pedagogiky B. Lazarováz 1/1/04 6P
FF:PBB121Sociální poradenství D. Knotováz 1/1/04 6P
FF:PBB120Sociální pediatrie L. Kuklaz 1/1/04 3P
FF:PBB119Sociální patologie P. Hlaďoz 1/1/04 3P
FF:PBB115Předškolní pedagogika M. Rabušicováz 1/1/04 2P
FF:PBB127Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů P. Novotnýz 1/1/04 4P
FF:PBB111Pedagogika volného času D. Knotováz 1/1/04 2P
FF:PBB104Dramatická výchova B. Lazarováz 0/4/0 výuka 1x za 14 dní.4 1P
FF:PBB105Environmentální výchova J. Činčeraz 1/1/04 3P
FF:PBB106Komunikace v poradenské práci B. Lazarováz 0/4/0 výuka 1x za 14 dní.4 5P
FF:PBB113Poradenství pro mezinárodní pracovní mobilitu L. Hlouškováz 1/3/0 výuka 1x za 14 dní.4 5P
56 kreditů

Blok neprofilujících předmětů

Z nabídky neprofilujících předmětů musí každý student absolvovat minimálně 5 předmětů (20 kreditů). Kredity získané za neprofilující předměty nemohou nahradit kredity za profilující předměty, ale kredity získané za profilující předměty mohou nahradit kredity získané za neprofilující předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PBB102Dějiny sociální pedagogiky D. Knotováz 1/1/04 --
FF:PBB103Digitální technologie ve vzdělávání J. Zounekz 0/2/04 --
FF:PBB107Krizové poradenství B. Lazarováz 0/4/0 výuka 1x za 14 dní.4 --
FF:PBB108Náhradní rodinná péče D. Knotováz 1/1/04 --
FF:PBB110Pedagogika rodiny M. Rabušicováz 1/1/04 --
FF:PBB112Penitenciární pedagogika L. Hlouškováz 1/3/0 výuka 1x za 14 dní.4 --
FF:PBB114Praxe (individuální plán) L. Hlouškováz 0/0/0 150 hodin (z toho 70 hodin stáž v zařízení).6 --
FF:PBB116Psychologické a pedagogické aspekty subkultur mládeže D. Knotováz 1/1/04 --
FF:PBB118Sociální a pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/04 --
FF:PBB122Sociální práce s mládeží L. Hlouškováz 1/1/04 --
FF:PBB124Sociologie výchovy, vzdělávání a školy K. Šeďováz 1/1/04 --
46 kreditů

Volitelné předměty