FF FNZApV Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-ZA_ Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ZSVPP01SPedagogická praxe I pro dvouoborové studenty J. Vojtaz 0/0/03 2-
FF:ZSVPP02SPedagogická praxe II pro dvouoborové studenty J. Vojtaz 0/0/03 3-
FF:ZSVPP03SPedagogická praxe III pro dvouoborové studenty J. Vojtaz 0/0/03 4-
FF:ZSVRS01SReflektivní seminář k pedagogické praxi I pro dvouoborové studenty J. Vojtazk 1/1/01 2-
FF:ZSVRS02SReflektivní seminář k pedagogické praxi II pro dvouoborové studenty J. Vojtazk 1/1/01 3-
FF:ZSVRS03SReflektivní seminář k pedagogické praxi III pro dvouoborové studenty J. Vojtazk 1/1/01 4-
12 kreditů

Didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZDD1_2Didaktická dílna I pro dvouoborové studenty M. Pichak 1/1/04 1P
FF:PHUZDD2_2Didaktická dílna II pro dvouoborové studenty R. Brázdak 1/1/04 2P
FF:PHUZDF1_2Didaktika filozofie a základů společenských věd pro dvouoborové studenty J. Vojtaz 1/1/04 3P
12 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZZLZáklady logiky a kritického myšlení R. Bělohradz 0/0 komb. studium: e-learning + prezenční výuka dvakrát za semestr.2 1P
2 kredity

Povinně volitelné předměty

Student musí získat minimálně 14 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPP_ZAPRZáklady práva P. Dvořákovázk 1/2/04 1P
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 2P
FF:PHBD1Dějiny filozofie I J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBD2Dějiny filozofie II J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBD3Dějiny filozofie III D. Špeldazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBD4Dějiny filozofie IV D. Špeldazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBD5Dějiny filozofie V R. Brázdazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBD6Dějiny filozofie VI R. Brázdazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBEEtika R. Bělohradzk 0/2/05 --
FF:PHBFFilozofie vědy Z. Jastrzembskázk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBGEpistemologie M. Pichazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBL1Logika I J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHBOOntologie J. Krobzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:PHNCČeská filozofie D. Pichovázk 2/0/05 --
FF:PHV151Základy sociologie D. Lužnýk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV152Základy religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV175Úvod do fenomenologie M. Pichak 0/0/03 --
FF:PHV176KÚvod do psychologie M. Blatnýzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 --
FF:PHV186Úvod do estetiky R. Niederlek 2/0/03 --
FF:PHV187Úvod do filozofie umění R. Niederlek 2/0/04 --
FF:PHV234Debatní dílna M. Pichak 0/2/02 --
FF:PHV349Filosofie budoucnosti D. Špeldak 0/2/04 --
FF:PHV437Filozofie umění: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV439History of Women Philosophers: Selected Chapters D. Pichováz 2/0/04 --
FF:PHV456Politická filosofie: Vybrané kapitoly I P. Barank 1/1/0 1/1/0 1x za 14 dní (sudé týdny).4 --
FF:PHV457Politická filosofie: Vybrané kapitoly II P. Barank 1/1/0 1x za 14 dní.4 --
FF:PHV458Politické teorie 19. a 20. století a jejich filosofické kořeny: Vybrané kapitoly P. Barank 2/0/0 2h přednášek 1x za 14 dní.4 --
FF:PHV459Filosofie dějin a kategorie politické filosofie I: vybrané kapitoly P. Barank 1/1/0 1/1/0 1x za 14 dní (sudé týdny).4 --
FF:PHV460Filosofie dějin a kategorie politické filosofie II: vybrané kapitoly P. Barank 1/1/0 1x za 14 dní.4 --
FF:PHV461Dějiny společenských teorií: vybrané kapitoly M. Pichaz 2/0/03 --
FF:PHV486Estetika 20. století R. Niederlek 2/0/03 --
FF:PHV487Filozofie, politika, umění: vybrané kapitoly R. Niederlek 2/0/04 --
FF:PHV133Úvod do rétoriky M. Pichazk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHBAArgumentace M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:PHBSSociální a politická filozofie R. Bělohradzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
150 kreditů