FSS PSPHR12 Social Policy and Employment Policy
Název anglicky: Social Policy and Employment Policy
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-PSPHR Public and Social Policy and Human Resources

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUPn4519Diploma seminar T. Sirovátkaz 0/1/08 4P
FSS:PUPn4581Conceptualisation of the thesis T. Sirovátkaz 0/2/08 3P
FSS:PUPn4598Methodology of Master Thesis T. Sirovátkaz 2/0/04 --
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUPn4403Economics Z. Schwidrowskizk 1/1/08 1-
FSS:PUPn4405Evaluation research O. Horazk 2/2/012 3P
FSS:PUPn4468Statistics and Social Research M. Suchanecz 1/1/012 2-
FSS:PUPn4513Public Policy Process J. Winklerzk 1/1/012 1Z
44 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 6 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUPn4568Multivariable Statistics M. Suchanecz 1/1/012 --
FSS:SWD477Social Work Institutionalisation and Organisation L. Musilzk 1/1/012 3-
FSS:SWDn4470Gender perspectives in social work M. Frišaufovázk 1/1/08 4-
32 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUPn4402Employment and labour market policy: European perspective T. Sirovátkazk 1/1/012 4P
FSS:PUPn4419Contemporary problems in European welfare states T. Sirovátkazk 1/1/012 1Z
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí naplnit nejméně 16 kreditů povinně volitelnými předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPV_CSESCivil Society, Economy and the State V. Hyánekzk 1/1/06 3-
FSS:PUPn4457Gender and labour market in different European contexts B. Plasovázk 1/1/012 2-
FSS:SWD406Elder care and services K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
26 kreditů